• Bedrift
  Tønsberg kommune
 • Søknadsfrist
  09.08.2021
 • Sted:
  TØNSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  TØNSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3935027
 • Se her for andre jobber fra Tønsberg kommune

Sykepleier, 100% fast stilling

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst på en spennende jobb i et godt miljø?  Du får gode kolleger og vil jobbe i et faglig sterkt miljø der det er lett å spørre om råd og hjelp. Vi kan tilby en spennende og inspirerende stilling gjennom varierte oppgaver og innehold. Alt fra tekniske prosedyrer, personsentrert behandling til omsorg ved livets slutt. 

Virksomhet hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Hjemmesykepleien yter tjenester til hjemmeboende i alle aldre som har rett på nødvendig helsehjelp i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven. Målsetningen for virksomheten er gjennom hjelp til selvhjelp gi pleie- og omsorgstrengende mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. I hjemmetjenesten arbeider man selvstendig og det stor variasjon i arbeidet.

Basen til hjemmetjenesten ligger på Re helsehus i Tønsberg kommune, og ligger i landlige omgivelser på Revetal, ca 15 minutter med bil fra Tønsberg.

Helsehuset har 58 sykehjemsplasser fordelt på somatisk-, korttids- og avd. for pasienter med demens sykdom, dagsenter, omsorgsboliger og hjemmetjenesten. Vi har et flott og moderne bygg som ble tatt i bruk desember 2014.

Vi er pilot-kommune i arbeidet med Pasientsikkerhetsprogrammet, og vi jobber aktivt med helhetlig pasientforløp i hjemmetjenesten.

Vi kan tilby en spennende og inspirerende stilling 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Sikre brukermedvirkning
 • Sikre sammenhengende og koordinerte pasientforløp for den enkelte pasient
 • Faglig beslutningsmyndighet og fremdriftsansvar for den enkeltes helsetjenester
 • Ansvar for at pasientjournalens innhold samsvarer med krav i lovgivning og forskrift
 • Tydelig sykepleiefaglig ledelse, evne til teamledelse og delegering, gode samarbeidsevner, tydelig kommunikasjon
 • Kontaktperson for pasient og pårørende, eksterne og interne tjenesteytere
 • Sørge for gjennomføring av nødvendige risikovurderinger i henhold til pasientsikkerhet
 • Avklare pasient og pårørendes forventninger til tjenesten
 • Ansvar for målsettinger og iverksette tiltak etter pasientens behov i elektronisk pasientjournal
 • Evaluere og oppdatere tiltaksplanen ved behov
 • Vurdere pasientens behov for kompetanse i direkte tjenester
 • Delegere oppgaver til andre profesjoner
 • Sørge for oppdatert IPLOS
 • Evaluere tjenesten og dokumentere i henhold til rutine fra THO
 • Utføre direkte tjenester

Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisasjon som sykepleier, gjerne med videreutdanning i demens og alderspsykiatri
 • Interesse for fagutvikling og kvalitet
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig (Nivå 3 og Bergenstesten)

Personlige egenskaper:

 • Ha gode samarbeidsevner
 • Evne til etisk refleksjon og besittelse av gode holdninger
 • Selvstendig, fleksibel og evne til nytekning.
 • Genuint interessert i faget og har et ønske om å jobbe i hjemmetjenesten
 • Evne og vilje til å arbeide strukturert og målrettet
 • Lojal og ansvarsbevisst
 • Interessert i nytenkning og villig til å være med å utvikle fremtidens helsetjeneste
 • Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet samt hvordan søker vil utfylle personalgruppen for øvrig.
 • Bidra til god kommunikasjon med pårørende, lege og andre samarbeidspartnere
 • Gode datakunnskaper
 • Evne til etisk refleksjon og besittelse av gode holdninger
 • Selvstendig og fleksibel
 • Genuint interessert i faget og har et ønske om å jobbe i hjemmetjenesten
 • Evne og vilje til å arbeide strukturert og målrettet
 • Lojal og ansvarsbevisst
 • Interessert i nytenkning og villig til å være med å utvikle fremtidens helsetjeneste
 • Evne til å tenke helhetlig, og se organisasjonen som en helhet
 • Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet samt hvordan søker vil utfylle personalgruppen for øvrig

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø

Lønn i henhold til avtale /tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

 
 • Bedrift
  Tønsberg kommune
 • Søknadsfrist
  09.08.2021
 • Sted:
  TØNSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  TØNSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3935027
 • Se her for andre jobber fra Tønsberg kommune