Ledig stilling

Stavanger Kommune

Sykepleier Stavanger øyeblikkelig hjelp

Har du lyst å jobbe med akutt sykepleie / øyeblikkelig hjelp da er Stavanger Øyeblikkelig Hjelp kanskje noe for deg.

Stavanger Øyeblikkelig Hjelp søker en sykepleier i 100% fast stilling. Avdelingen ligger i 1.etasje på Stokka sykehjem.

Innleggelse på avdelingen er ment som et alternativ til innleggelse i spesialist helsetjenesten.

Planen er at pasienten primært utskrives til hjemmet etter å ha vært innlagt 3-5 dager.

Avdelingen har 16 plasser og tar imot pasienter hele døgnet.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleieoppgaver i henhold til pasientens behov.
 • Starte og vedlikeholde behandling forordnet av lege.
 • Blodprøvetaking, administrering av antibiotika og væske intravenøs.
 • Yte omsorg og pleie sammen med det øvrige personale.
 • Kartlegge pasientens behov i forhold til videre utskrivelse.

Kvalifikasjoner:

 • Stillingen krever autorisasjon som sykepleier, HPR-nr hos SAK oppgis i søknad.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må det dokumenteres at du har språknivå B2. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål.
 • Arbeids- og oppholdstillatelse og gyldig politiattest må fremlegges.

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Må være positiv, samarbeidsvillig, selvstendig, fleksibel og løsningsorientert.
 • Må trives i et hektisk arbeidsmiljø og tør ta ansvar.
 • Gjerne erfaring innen øyeblikkelig hjelp eller annen akutt funksjon.

Vi tilbyr:

 • Høy sykepleiefaglig kompetanse.
 • God opplæring.
 • Kurs I MESA (mestring og aggresjon)
 • Dag/aften hver 3. helg.
 • Alltid 2 sykepleiere på vakt.
 • Fagutvikling innen flere fagfelt; somatikk, psykiatri, demens- og rusomsorg.
 • Stabilt personale som gir trygghet og forutsigbarhet i en hektisk hverdag.
 • Gode parkeringsmuligheter.
 • Hjem jobb hjem ordning.
 • St.kode 7174400 Sykepleier, årslønn i stilling 423 500- 532 700 etter ansiennitet.
 • Turnustillegg på kr 20 000 kr årlig i 100 % stilling, reduseres i forhold til stillingsstørrelse.