Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/spesialutdannet sykepleier/vernepleier/vernepleier med spesialutdanning

Offentlig forvaltning

Psykiatrisk sykehusavdeling har ansvar for de spesialiserte tjenestene innen psykisk helsevern til den voksne befolkningen på Agder. Avdelingen har enheter lokalisert nært opp til de somatiske avdelingene i både Arendal og Kristiansand. Avdelingen er en av åtte avdelinger i Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus.

Psykiatrisk sykehusavdeling består av tre seksjoner:

 • En seksjon i Arendal som består av fire enheter.
 • En seksjon i Kristiansand som består av syv enheter.
 • Seksjon for Voksenhabilitering som består av to enheter.

Enhet C er organisert i seksjonen i Arendal. Enheten er en spesialisert enhet for behandling av spiseforstyrrelser, har 6 sengeplasser og er en enhet med åpne dører. Enheten er lokalisert på Bjorbekk, Arendal.

Vi har nå ledig for sykepleier/psykiatrisk sykepleier/vernepleier/vernepleier med videreutdanning i psykisk helse.

 • 1 x 80 % fast stilling

Alle stillinger med arbeidstid p.t. dag/kveld og hver 3.helg, og to ekstra helger pr. år.

Ved intern ansettelse kan annen stilling bli ledig, skriv i søknad om dette er av interesse.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Primære arbeidsoppgaver er pasientoppfølging i form av tilretteleggelse og utførelse av miljøterapi, og innebærer stor grad av tverrfaglig samarbeid.
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier/vernepleier, gjerne med videreutdanning innen psykisk helse.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
 • Erfaring med psykisk helsearbeid er en fordel.
 • Grunnleggende IKT kunnskap og gode dokumentasjonsferdigheter.

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Trives med å jobbe tverrfaglig.
 • Evne til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver.
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Engasjert.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift.

Vi tilbyr:

 • Som ansatt ved Sørlandet sykehus blir du en del av et engasjert og tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Hos oss får du et meningsfylt arbeid med spennende og varierte arbeidsoppgaver med mye ansvar.
 • Arbeidsmiljøet vår er preget av respekt og vi utvikler sammen en arbeidsplass og et sykehus vi er stolte av.
 • Du får god opplæring, introduksjonskurs og god oppfølging som nyansatt.
 • Sørlandet sykehus er en stor arbeidsplass med mange muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi tilbyr kompetanseheving og utdanning ved vårt sykehus.
 • Ansatte ved Sørlandet sykehus har sin pensjonsavtale i KLP (2 % pensjonstrekk) og dette gir rett til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.
 • I tillegg har vi et bredt tilbud med trening for alle ansatte.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.