Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/spesialutdannet sykepleier

Offentlig forvaltning

Dialyseenheten ved Sørlandet sykehus Kristiansand har ledig et 100% vikariat med varighet i 1 år med mulighet for forlengelse. 

Vi har p.t fleksiturnus og fagdager er inkludert i arbeidstiden. Vi har 2-delt turnus med arbeid p.t. hver 3.helg. I tillegg må det påregnes 2 ekstra helger i året
Tiltredelse etter avtale

Dialyseenheten i Kristiansand har 16 behandlingsplasser for hemodialyse (HD) og vi har åpent 7 dager i uken.

Vi har også en poliklinikk for peritoneal dialyse (PD) i avdelingen

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

  • Autorisasjon som sykepleier evt m/videreutdanning
  • Søkere med erfaring inn dialyse er ønskelig, men ikke et krav
  • Søkere bør ha interesse for fagfeltet og arbeid med kronisk syke pasienter

Personlige egenskaper:

  • Søker bør være systematisk og ha evne til å jobbe selvstendig,
  • Være løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner
  • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

  • Dialysen er en liten enhet med 18 ansatte
  • Vi legger vekt på samarbeid i avdelingen og jobber i team