Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/spesialutdannet sykepleier 

Offentlig forvaltning

Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har ansvar for de spesialiserte tjenestene innen psykisk helsevern til den voksne befolkningen på Agder. Avdelingen har enheter lokalisert nært opp til de somatiske avdelingene i både Arendal og Kristiansand. Avdelingen er en av åtte avdelinger i Klinikk for psykisk helse og avhengighetsbehandling i Sørlandet sykehus.

Akuttenhet A er en av tre enheter i PSA som har hovedansvaret for øyeblikkelig hjelp til voksne med psykiske lidelser.  Enheten har også ansvar for øyeblikkelig hjelp ved rustilstander. Enheten er lokalisert i Arendal og har 8 senger. Enheten er en spennende arbeidsplass, med varierende arbeidsoppgaver.

Akuttenhet A har følgende stilling ledig:

 • 76 % fast stilling som sykepleier/spesialutdannet sykepleier. Stillingen har p.t. arbeidstid natt, med arbeid for tiden hver tredje helg og to ekstra helger i året.

  Ved intern ansettelse kan annen stilling bli ledig. Skriv i søknaden om dette er av interesse. Tiltredelse etter avtale.

  På grunn av arbeidets art ved enheten søkes det etter robuste medarbeidere med god fysisk og psykisk helse. Vi skal hjelpe pasienter som er i en sårbar livsfase og mange ulike behov. For å løse alle arbeidsoppgavene og best mulig kunne imøtekomme pasientenes behov, er det behov for en variasjon i ansattes aldergruppe og kjønn. Enheten tilstreber å bemanne hvert skift med en kjønnsbalanse og bemanner med minimum to menn per skift i turnus. For å opprettholde kjønnsbalansen i enheten, ønskes det mannlige søkere til denne stillingene. 

  Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss.

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.     

  Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

  Kvalifikasjoner:

  • Autorisasjon som sykepleier.
  • Ønskelig med erfaring fra arbeid i akuttpsykiatri for voksne.
  • Ønskelig med videreutdanning innen fagfeltet.
  • Grunnleggende IKT kunnskap og gode dokumentasjonsferdigheter.
  • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.

  Personlige egenskaper:

  • Personlig egnethet. 
  • Gode kommunikasjonsevner.
  • Gode samarbeidsevner.
  • Faglig engasjement.
  • Evne til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver.
  • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner.
  • Evne til å stå i fysisk krevende situasjoner.
  • Trives med varierende arbeidsoppgaver.
  • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
  • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift.

  Vi tilbyr:

  • Et godt arbeidsmiljø.
  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i tverrfaglig og kompetanserikt team.
  • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
  • Ansatte kan få muligheten til å ha dedikerte ansvarsområder, med utvidet fagutvikling og kompetanse for sitt ansvarsområde. 
  • Lønn i samsvar med den til en hver tid gjeldende overenskomst.
  • Sykehuset er en IA-bedrift.