Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/spesialutdannet sykepleier

Offentlig forvaltning

Dagkirurgisk enhet er en del av Anestesi- Intensiv- og Operasjonsavdelingen (AIO) og samarbeider tett på tvers av enhetene. Vi utfører pre- og postoperativ sykepleie til voksne og barn innen feltene kirurgi, ortopedi, gynekologi, ØNH, kjeve, tannlege og øye. 

Bemanningsenheten er organisert i Organisasjonsavdelingen som er en tverrgående avdeling og består
av HR-seksjonen, Kompetanseenheten, Sykehusprestene og Bemanningsenheten. Sørlandet sykehus ønsker å sentralisere oppgaver knyttet til bemanning for å bidra til en mer effektiv administrering av vikarer og øke kvaliteten på tjenesten vi yter. Bemanningsenheten vil formidle kompetent og serviceinnstilt personell til Barneavdelingen,  Akuttmottak, Pasienthotell, Kirurgiske og Medisinske sengeposter, Medisinsk poliklinikk, Dialyseavdeling.
Dagkirurgisk enhet er en del av Anestesi- Intensiv- og Operasjonsavdelingen (AIO) og samarbeider tett på tvers av enhetene. Vi utfører pre- og postoperativ sykepleie til voksne og barn innen feltene kirurgi, ortopedi, gynekologi, ØNH, kjeve, tannlege og øye. 

Vi har ledig:

1 x 100% st. fast som spesialutdannet sykepleier/sykepleier i kombinasjon mellom Dagkirurgisk enhet og Bemanningsenheten

Enheten du skal jobbe på i tillegg  til Dagkirurgisk enhet via Bemanningsenheten, blir vi enige om ut fra dine tidligere erfaringer, dine ønsker og sykehusets behov.

For stillingsandelen knyttet til Bemanningsenheten, gjelder arbeid for tiden i 3 - delt turnus og arbeid p.t. hver 3. helg, det må påberegnes arbeid 2 ekstra helger pr år.

Ved intern omrokering , kan annen stilling bli ledig.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, nasjonal eller etnisk bakgrunn.  Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier/spesialutdannet sykepleier
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig 
 • Erfaring fra sykehus og kjennskap til de forskjellige fagområdene vil bli vektlagt
 • Erfaring fra pre- og postoperativ sykepleie til dagkirurgiske pasienter
 • Kjennskap til DIPS og Metavision er ønskelig  
 • Erfaring med overvåkning/monitorering

Personlige egenskaper:

 • Evner å arbeide selvstendig, men også fungere i team
 • Må kunne takle å arbeide på flere enheter
 • Ha sans for nye utfordringer 
 • Serviceinnstilt
 • Trives i et aktivt og travelt miljø
 • Er profesjonell, fleksibel og personlig i ditt møte med pasienter og kolleger
 • Må kunne håndtere en hektisk arbeidshverdag  
 • Må ha faglig engasjement 
 • Personlige egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Planlagt og god opplæring
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass
 • Utviklingsmuligheter  
 • Pt. fleksibel turnus 
 • Pensjonsordning i KLP  
 • Kompensasjon for arbeid på flere steder