Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/spesialsykepleier vikariat

Offentlig forvaltning

Seksjon for psykose døgn er en lukket spesialenhet for psykosebehandling. Seksjonen har åtte døgnplasser og er en viktig del av psykose behandlingstilbudet ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling. Seksjonen er en av syv seksjoner i Psykiatrisk sykehusavdeling.
Behandlingstilbudet i seksjon ivaretas av et tverrfaglig sammensatt arbeidsteam og er forankret i miljøterapeutiske prinsipper. Målet er å bidra til størst mulig grad av livsmestring.  I behandlingstilbudet vektlegges involvering av pårørende.

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøterapeutisk arbeid.
 • Arbeid i primærgruppe.
 • Tett samarbeid med behandlere i utredning og behandling.
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • Medikamenthåndtering.
 • Ansvarsvakter.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Videreutdanning i psykisk helse er ønskelig, men ikke et krav.

Personlige egenskaper:

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du har god relasjonskompetanse. 
 • Du er positiv og bidragsyter til et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Du er fleksibel, kreativ og faglig nysgjerrig.
 • Ved utvelgelse av kandidat vil personalgruppens sammensetning og personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr:

 • Mulighet for utdanning av spesialkompetanse innen fagfeltet. 
  God opplæring i fagfeltet og IT-systemer.
  Teamarbeid rundt oppgaver.
  Varierte oppgaver i et aktivt og tverrfaglig miljø.
  Internundervisning og etisk refleksjon ukentlig. 
  Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se www.KLP.no