Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/spesialsykepleier/vernepleier

Offentlig forvaltning

Bærum DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter Bærum kommune. Bærum DPS består av 4 poliklinikker og en døgnseksjon. Døgnseksjonen ligger i Dr Høsts vei 39 på Gjettum. Døgnseksjonen har 19 plasser. Seksjonen ivaretar både akutte og elektive problemstillinger og behandlingen foregår både individuelt og i grupper. Seksjonen er preget av tverrfaglig samarbeid, og fokus på ressurser og brukermedvirkning. Fysisk aktivitet i behandling

Døgnseksjonen har behov for ekstravakter med mulighet for vikariater på sikt. Vi har behov for ekstravakter både i todelt turnus og nattevaktturnus. Har du interesse for psykisk helse og rus er du velkommen til å søke hos oss.

Arbeidsoppgaver:

Som sykepleier har du ansvaret for å ta imot pasienter til innleggelse, systematisk observere og kartlegge i tråd med behandlingsplan, dokumentere etter gjeldende retningslinjer og sikre kontinuitet av drift i seksjonen. Ansvaret innebærer også funksjon som ansvarsvakt og legemiddelhåndtering.

  • Bruk av elektronisk dokumentasjonsverktøy (DIPS, MetaVision) 
  • Utredning og kartleggingsverktøy
  • Bidra i miljøterapi 

Kvalifikasjoner:

  • Du som søker må være utdannet sykepleier, psykiatrisk sykepleier eller vernepleier, med autorisasjon
  • Du må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
  • Erfaring innen psykisk helsearbeid er en fordel 

Personlige egenskaper:

  • Evne til å arbeide selvstendig
  • Du må være interessert i tverrfaglig behandling og eller gruppebasert behandling 
  • Fleksibilitet og evne til samarbeid
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

Vi tilbyr opplæring for ekstravakter, som vil starte en uke før ordinære vakter. Oppstartsuken innebærer kurs i MetaVision (legemiddelhåndtering) samt 3 opplæringsvakter.