• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  12.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4955488
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 14.01.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kongsberg kommune

Sykepleier/spesialsykepleier/vernepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker sykepleier/vernepleier til fast 100 % og 80 % stillinger. Relevant videreutdanning vil være en fordel.
Stillingene er turnusstillinger for tiden i todelt turnus. Per tiden fortrinnsvis med langvakter (12,5 timer) på lørdag og søndag hver 4. helg, alternativt p.t. normale vakter (ca 7,5 timer) hver 3. helg.


Tislegård bo- og behandlingssenter er et spesialsykehjem, som ivaretar eldre med særskilte atferdsmessige behov i Kongsberg kommune. Vi har 32 langtidsplasser fordelt på fire ulike poster. Beboere har hovedsakelig demens, men nedsatt kognitiv/psykososial funksjon grunnet psykiske lidelser eller organisk hjerneskade kan også være grunnlaget for tildeling av plass hos oss. Miljøterapi er den største og viktigste komponenten i vår behandlingstilnærming. I 2023 er Tislegård bo- og behandlingssenter tildelt et utviklingsprosjekt TØRN, som satser tungt både på kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Vil du vite mer om Kongsberg? Les mer på https://www.kongsberg.no 

Vi tilbyr

 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid.>Utfordrende og spennende sykepleieroppgaver med stor grad av medbestemmelse.
 • Opplæring, internundervisning og mulighet for videreutdanning. .
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving med mulighet for karriereutvikling.
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling.
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser.
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.
 • Kongsberg kommune har en sentral beliggenhet med gode kommunikasjonsmuligheter til øvrige deler av landet i tillegg til en bred spektre av fritidsmuligheter.

Om stillingen

Sykepleieren/vernepleieren har det faglige ansvaret og skal lede sitt team/sykehjemmets vaktlag. Primært inngår sykepleieren/vernepleieren i den normale bemanningen i den posten der vedkommende har sin base, men må ta høyde for å bidra også på andre sengeposter i sykehjemmet. Sykepleieren/vernepleieren har ansvaret for å påse at yrkesetiske retningslinjer og gjeldende nasjonale fagligne retningnslinjene bl.a. for demens blir fulgt opp. Den enkelte sykepleieren/vernepleieren skal også ha særskilte ansvarsoppgaver innenfor hele avdelingen. Veiledningsansvaret for sykepleierstudenter inngår også i rollen. Ansvarshavende sykepleier/vernepleier på vakt har et avgrenset mandat til å fungere som avdelingslederens stedfortreder.

Krav og ønsker til deg

 • Erfaring fra norsk sykehus og/eller kommunehelsetjeneste, eventuelt annen relevant erfaring innenfor demensomsorg/geriatri.
 • Interesse og engasjement for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid.
 • Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon.
 • Spesiell interesse og faglig engasjement i demensomsorg, alderspsykiatri og miljøterapi.
 • En relevant videreutdanning vil være en fordel.


Personlige egenskaper

 • Du liker å jobbe med og motivere pasienter med store endringer i livet.
 • Mestrer krevende og stressende situasjoner og klarer å disponere personalressurser etter hele avdelinges behov.
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig.
 • Evne til samarbeid og fleksibilitet både internt og med andre tjenester.
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Formelle kvalifikasjonskrav
Sykepleier/vernepleier med norsk autorisasjon. 

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  12.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4955488
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 14.01.2023