Sykepleier / spesialsykepleier / vernepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Klinikk for Psykisk Helsevern ved Lovisenberg Diakonale Sykehus består av psykiatrisk akuttmottak (PAM) og seks øvrige sengeposter som arbeider både med kortvarige og lengre behandlingsforløp. Klinikken består av ca 250 årsverk. Vi har øyeblikkelig hjelp-ansvar for innbyggere i tre bydeler i Oslo. Vi holder til i moderne og funksjonelle lokaler.

Vi søker:

 • Sykepleier/spesialsykepleier/vernepleier på post 2A – fast stilling 100 % dag/kveld. Arbeid hver 3. helg. 
 • Sykepleier/vernepleier til ekstravakter og helgestillinger.

Vi gir hjelp til voksne personer med alvorlige psykiske lidelser i form av utredning og behandling. Den daglige behandlingen består av samtaleterapi, miljøterapi og medikamentell behandling. Vi har fokus på fysisk aktivitet og hverdagsmestring. Klinikken har et mål om å være nytenkende. Vi benytter sansestimulering og musikkterapi som en del av behandlingstilbudet.

Klinikken er i gang med forskningsprosjektet Åpen dør-policy, som startet opp januar 2021. Prosjektet har fokus på økt brukermedvirkning og reduksjon av tvang. To av seks poster er nå åpne akuttposter, og tre vil være kontrollposter. Post 2A vil etableres som ressurspost for å gi et tilbud med fokus på brukermedvirkning og reduksjon av tvang også til pasienter med vedvarende forhøyet voldsrisiko.

Vi har et faglig stimulerende og trivelig arbeidsmiljø som er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Vi har en utfordrende og variert hverdag, som kan gi mulighet for vekst og utvikling for de ansatte.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier/vernepleier
 • Spesialisering eller videreutdanning er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjement
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Ha evne til å stå i, og tåle krevende arbeidssituasjoner
 • Evne til å se løsninger og ta beslutninger
 • Stor arbeidskapasitet og høy fleksibilitet
 • Evne til å motivere andre og bidra til godt samarbeidsklima
 • Være rollemodell
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling
 • Mulighet for veiledning
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger

Søknader behandles fortløpende.