Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/spesialsykepleier søkes til natt på seksjon rusakuttmottak og avgiftning

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

 

Avdeling rus og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. Avdelingen består av 6 seksjoner og har et variert behandlingstilbud (poliklinisk, akuttbehandling, avgiftning og døgnbehandling).
Seksjon Rusakuttmottak og avgiftning er lokalisert på Aker sykehusområde. Vi tilbyr tilgjengelige og helhetlige tjenester for pasienter med rusrelaterte problemer, skader og lidelser. Seksjonen består av Rusakuttmottak døgn og to avgiftningsenheter. Tverrfaglig samarbeid er en sentral del i vår pasientbehandling.

Vi har et ledig engasjement som sykepleier/spesialutdannet sykepleier til 64% stilling på natt, ved Avgiftningsenhet 1. Stillingene innebærer arbeid hver 3. helg. Oppstart snarest med varighet ut 31.12.24, men med mulighet for forlengelse.
Det er også et ledig vikariat for sykepleier til 64% stilling på natt med oppstart snarest og med varighet til 01.09.24.

Gjerne spesifiser hvilken stilling du søker på dersom én av stillingene er uaktuell. 

Vi ser etter deg som er opptatt av høy faglig kvalitet og som har et sosialt engasjement i møte med pasientgruppen.
Seksjonen arbeider kontinuerlig med utvikling og forbedring av pasientbehandlingen i samarbeid med blant annet førstelinjetjenesten, og gjennom forsknings- og evalueringsprosjekter. Brukerperspektivet er sentralt i dette arbeidet. 


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie med norsk autorisasjon
 • Erfaring fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern eller rusomsorg er ønskelig
 • Videreutdanning innen rus eller psykisk helsevern er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en person som er trygg, kan arbeide selvstendig og har god evne til kommunikasjon i samarbeidet med kolleger og pasienter
 • Er faglig engasjert og har evne til å utvise fleksibilitet når det gjelder arbeidsoppgaver og samarbeid
 • Ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt