Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/spesialsykepleier natt

Offentlig forvaltning

Vil du bli en del av vår alderspsykiatrisk fagmiljø?
Ønsker du jobb i spesialisthelsetjenesten, og bidra til bedre psykisk helse og livskvalitet for våre eldre, så kan du være den rette til vårt team.
Vi har 70% ledig stilling henholdsvis natt, mulighet for ekstravakter/utvide på sikt. Ansettelsestidspunktet er september 2024. 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?
Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 


Om oss:
Blakstad sykehus består av 13 spesialiserte døgnseksjoner, og Avdeling for Alderspsykiatri har to døgnseksjoner, alderspsykiatrisk poliklinikk og ECT- seksjon.
Alderspsykiatrisk seksjon A har 10 døgnplasser. Vi tilbyr utredning, medikamentell vurdering og igangsetting av behandling på de vanligste psykiatriske lidelsene som depresjon, psykose, demens og angst oppstått i eldre år. Somatiske, geriatriske og nevrologiske forhold er del av sykdomsbildet. Miljøterapeutiske tiltak er en sentral del av behandlingen. 

Bemanningen er tverrfaglig sammensatt av psykolog, leger, helsefagarbeidere, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut, fagutvikler, sykepleiere og vernepleiere med eller uten spesialistutdanning. 
Blakstad har en etablert en ordning for videreutdanning/etterutdanning.

Blakstad sykehus ligger på et flott område ved sjøen i Asker kommune. Det er lett å komme til oss med bil eller buss. Vi har parkeringsmuligheter på området.
I 2025 flytter vi inn i nytt sykehus sammen med somatikken på Brakerøya i Drammen. Håper du være med på en spennende mulighet til å utvikle tjenestene inn i sykehuset sammen med dyktige kollegaer?

Har du spørsmål rundt stillingen og er nysgjerrig på om dette er noe for deg, så ta kontakt. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som sykepleier
 • Svært gode språkferdigheter muntlig og skriftlig på norsk eller et annet skandinavisk språk er nødvendig.

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring eller tillegsutdanning innen fagområdet alderspsykiatri, psykiatri, geriatri eller somatikk
 • Har kunnskap om aktuelt lovverk

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Er faglig engasjert og oppdatert
 • Har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Ønsker å utvikle faget og bidra til god kvalitet
 • Bidrar til å skape trygghet for pasienter og kollegaer
 • Arbeider systematisk for å fremme pasientsikkerhet og pasientflyt
 • Er fleksibel og skaper et godt arbeidsmiljø
 • Ser viktigheten av brukermedvirkning 
 • Har gode evner til å kommunisere og samarbeide med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Kan ta i bruk ny teknologi og bidrar for å gjøre arbeidsprosesser bedre.

Vi tilbyr:

Mulighet til å være med på å utvikle fagområdet inn mot nytt sykehus

 • En godt organisert seksjon og avdeling i utvikling
 • God opplæring, kurs i miljøbehandling og MAP trening (møte med aggresjonsproblematikk)
 • Helsefremmende turnus (kalenderplan)
 • Mulighet til å søke om personalbolig
 • Barnehage på området
 • Lønn etter gjeldende overenskomst
 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035