• Bedrift
  Molde kommune
 • Søknadsfrist
  08.05.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6413, MOLDE
  MOLDE
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4949089
 • Se her for andre jobber fra Molde kommune
 • Oppdatert 14.04.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Molde kommune

Sykepleier/vernepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype

Vi har ledig en 100% fast stilling som sykepleier/vernepleier ved Midsund omsorgssenter, for tiden på skjermet avdeling for personer med demens i turnus på dag/kveld. Stillingen innebærer arbeid på helg. 

Beskrivelse av arbeidssted

Solstua har 8 langtidsplasser for skjermet demens. Her har vi fokus på å skape gode dager, både for beboere/brukere og for våre medarbeidere. Vi er opptatt av samarbeid på tvers, kompetanseheving for den enkelte arbeidstaker og høyt faglig fokus. Vi har ekstra fokus på miljøarbeid, slik at det skal bli en trygg hverdag for beboerne. Ved avdelingen har vi medarbeidere med god kompetanse på demens, med vernepleier, spesialsykepleier, helsefagarbeidere og assistenter. Vi er i gang med å ta i bruk TID-modellen, og flere har gjennomført eller holder på med kompetanseheving på ABC demens.

Vi jobber med å innføre fleksible turnusordninger slik at de ansatte kan være med å påvirke egen turnus, samt langvakter hver 4. helg slik at man får gode muligheter for lengre friperioder.

Midsund omsorgsdistrikt består av sykehjem, hjemmetjeneste, kjøkken og dagsenter. Ved sykehjemmet har vi tre avdelinger, en for langtidsopphold, en for korttidsopphold og en for skjermet demens. På korttidsavdelingen har vi også en observasjonsseng, for personer som har behov for tettere oppfølging i en avgrenset periode for å unngå sykehusinnleggelse. Hjemmetjenesten gir tjenester i hjemmet og omsorgsboliger, samt et bofellesskap. Herunder er det også hjemmehjelp, som består av renhold og praktisk bistand i hjemmet, samt BPA (brukerstyrt personlig assistanse). 

Sykepleierne ved sykehjemmet og hjemmetjenesten samarbeider tett med hverandre, og har også ansvar for videolegevakt på kveld/natt/helg.

Midsund er et øysamfunn som ligger like utenfor Molde, og kan by på flotte naturopplevelser. Vi har mange turstier ved fjord og fjell, og ikke minst Midsundtrappene - steintrappene som har blitt en nasjonal attraksjon til ulike fjelltopper. Vi har også hengekøyepark både på fjellet og ved sjøen, kaféer og aktivitetssenter der man kan leie utstyr som f.eks. hengekøye, el-sykkel og kajakk.

Hovedoppgaver

Sykepleier/vernepleier:

 • er direkte underlagt avdelingsleder
 • rapporterer om oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste leder
 • er ansvarlig i forhold til den helhetlige pleie til pasienten og for egen yrkesutførelse på alle plan
 • skal sørge for at egen og medarbeidernes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter og de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav

Sykepleier: Ansvar for videolegevakt innebærer å bistå legevakt med konsultasjon av pasienter i Midsund slik at de ikke trenger å reise inn til legevakt i Molde. Oppgaver kan være f.eks. enkle laboratorieundersøkelser som å måle CRP eller urinanalyse, levere ut medisin etter ordinering fra lege og sårbehandling. Opplæring vil bli gitt, og innebærer blant annet 2-dagers kurs i akuttmedisin. 

Kvalifikasjoner

 • autorisasjon som sykepleier/vernepleier i Norge
 • relevant erfaring
 • relevant tilleggsutdanning
 • evne til omstilling og kunne trives i en hektisk hverdag
 • kreativ og nytenkende
 • kunne arbeide selvstendig, ta ansvar og være faglig bevisst
 • ha evne til å samarbeide med ulike yrkesgrupper
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vektlegges

Vi følger kommunens etiske regler der ærlighet og gode holdninger er en forutsetninger.  

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for faglig utvikling og utfordringer.
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale med lønnskompensasjon for relevant videreutdanning.
 • Bonusordning for sykepleiere – alle får lønn tilsvarende 8 års ansiennitet.
 • Per tiden 15 000 kr funksjonstillegg per år i 100% stilling til sykepleiere for å ha ansvar for videolegevakt.
 • Per tiden 30 000 kr funksjonstillegg per år i 100 % stilling for å jobbe på skjermet avdeling for personer med demens.
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, sykepleiere har pensjonsavtale gjennom KLP.
 • Den som tilbys stilling i Molde kommune, vil få det skriftlige tilbudet på e-post.

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir benyttet. Godkjente kopier og vitnemål  tas med ved et intervju.

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

 

 

 • Bedrift
  Molde kommune
 • Søknadsfrist
  08.05.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6413, MOLDE
  MOLDE
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4949089
 • Se her for andre jobber fra Molde kommune
 • Oppdatert 14.04.2023