Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier, spesialsykepleier,  Geriatrisk poliklinikk

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Ved Geriatrisk poliklinikk utredes pasienter med varierte geriatriske problemstillinger som kognitiv svikt/demens, falltendens/synkope, polyfarmasi/mistanke om medikamentbivirkninger, vekttap, subakutt/kronisk funksjonssvikt. Poliklinikken betjener i hovedsak OUS' lokalsykehusområde, men tar også pasienter utenfor egen sektor med spesielle problemstillinger. Arbeidsformen er tverrfaglig med vekt på sykepleier og lege for de fleste pasientene, for noen også fysioterapi. 

Geriatrisk poliklinikk er samlokalisert med Hukommelsesklinikken som er en regional/nasjonal høyspesialisert poliklinikk for avansert kognitiv utredning.

Den ledige stillingen er primært knyttet til Geriatrisk poliklinikk, men noe arbeid på Hukommelsesklinikken kan også påregnes.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

  • Offentlig godkjent sykepleier med erfaring innen geriatri, eldreomsorg, demensomsorg og/eller alderspsykiatri er ønskelig
  • Vi søker en sykepleier som er ivrig på å lære nye ting og som vil være med på å utvikle Geriatrisk poliklinikk videre i nært samarbeid med leger og fysioterapeuter

Personlige egenskaper:

  • Gode samarbeidsevner 

 Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt

Vi tilbyr:

  • Fast stilling som sykepleier fra 15.11.2023