Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/spesialsykepleier 

Offentlig forvaltning

Vil du jobbe innenfor alderspsykiatri i et spesialisert fagfelt?

Vi ønsker deg som er en engasjert og dyktig sykepleier/spesialsykepleier i vårt team. Du vil få god og systematisk opplæring, og vi oppfordrer både nyutdannede og erfarne kandidater til å søke. Vil du bli med til nytt sykehus i Drammen i 2025 er du riktig søker for oss.

Blakstad sykehus består av 13 spesialiserte døgnseksjoner. Avdeling for Alderspsykiatri består av to døgnseksjoner, alderspsykiatrisk poliklinikk og ECT- seksjon. Her utredes og igangsettes behandling av pasienter med komplekse psykiatriske og somatiske helsetilstander. Du kan gjerne ha erfaring fra somatikken og et ønske om å utvikle deg videre.

Alderspsykiatrisk seksjon A har 10 døgnplasser fordelt på to grupper. Vi tilbyr utredning og behandling til eldre mennesker der psykisk lidelse oppstår etter 65 års alder. De kan være angst, depresjon, psykiatriske sykdommer, psykose, demens, delir og angst og med komplekse somatiske sykdommer. 

Bemanningen er tverrfaglig sammensatt og består av psykolog, leger, helsefagarbeidere/hjelpepleiere, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut, fagutvikler, sykepleiere og vernepleiere med og uten spesialutdanning.

Blakstad ligger ved sjøen i Asker kommune. Det er lett å komme til oss med bil eller buss fra Asker og Oslo. Når vi flytter til Drammen ligger sykehuset med utsikt utover fjorden, med et godt kollektivtilbud til og fra jobben.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier, gjerne med relevant videreutdanning
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid og forståelse for gjeldende lovverk er positivt
 • Erfaring fra somatikken er ønsket 
 • Må mestre norsk meget godt muntlig og skriftlig godt, minimum C2 i språkkrav

Personlige egenskaper:

 • Du er opptatt av at pasientene kan medvirke, får god pleie, respekt og omsorg mens de er på sykehuset
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Du har gode evner til å kommunisere og samarbeide med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du er pålitelig og fleksibel
 • Du tar i bruk ny teknologi som en del av utviklingen i helsetjenesten
 • Du er en som ønsker å delta i miljøperspektivet til Vestre Viken hvor vi blant annet går fra papir til teknologi
 • Du planlegger å bli med flytte til Nye Drammen sykehus

Personlig egnethet vil bli vektlagt sterkt. Menn oppfordres til å søke

Vi tilbyr:

 • Et spennende og interessant fagfelt
 • En godt organisert seksjon og avdeling i utvikling
 • Mulighet for videreutdanning
 • Stor bredde i oppgaver og faglige utfordringer
 • Dedikerte og dyktige medarbeidere
 • Systematisk opplæring og fagutvikling
 • MAP-trening
 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på trivsel
 • Tverrfaglig miljø
 • Helsefremmende turnus (kalenderplan)
 • Gunstige velferdstilbud innen trening, kultur og leie av ferieboliger i inn/utland
 • Trening på Blakstad
 • Båt- og kajakkutleie
 • Barnehage på området

Stillingen er for tiden dag/kveld med arbeid hver tredje helg. Det kan avtales stillingsstørrelse og behovet for antallet stillinger henger sammen med dette. Oppstart tilpasses. Stillingen kan også avtales dag/kveld/natt. Oppstart tidspunkt avtales.

Vi søker nå etter ansatte som planlegger å være med til nytt sykehus i Drammen.

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035

 

Ring seksjonsleder hvis du ønsker å høre mer om stillingen eller har spørsmål.