Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/spesialsykepleier

Offentlig forvaltning

Regionalt palliativt team for barn og unge (PALBU) er et tverrfaglig team i Barne- og ungdomsklinikken (BAR) som består av erfarne sykepleiere, barneleger, psykolog, sosionom og musikkterapeut. PALBU samarbeider tett med øvrige seksjoner og fagpersoner i BAR.

PALBUs oppdrag er å bidra til at barn og unge som lever med livstruende og/eller livsbegrensende sykdom og deres familier har så god livskvalitet som mulig. Det innebærer at barnet får best mulig symptomlindring og aktiv, helhetlig støtte og omsorg til hele familien. PALBU overtar ikke oppfølgingen, men vil være et ekstra lag med støtte gjennom hele sykdomsforløpet. 

Palliasjon for barn og unge skal ivaretas som en integrert del av helsetilbudet for barn og ungdom i Norge, både i spesialisthelsetjenesten og i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. PALBU vil være en ekstra ressurs for kollegaer i sykehus og i kommunehelsetjenesten, og et bindeledd mellom tjenestenivåene. 

Palliativt team for barn og unge (PALBU) har ledig en prosjektstilling i 100% fra 01.01.24 for spesialsykepleier med videreutdanning innen barnepalliasjon eller annen relevant erfaring. Stillingen er 6 måneders engasjement, med mulighet for forlengelse. Senere oppstart kan også vurderes, oppgi når du kan starte i din søknad.

Stillingen krever gyldig politiattest.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Ønskelig med relevant videreutdanning (spesialsykepleier)
 • Klinisk erfaring med alvorlig syke barn og unge
 • Evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • Er i stand til å jobbe både selvstendig og som del av et tverrfaglig team
 • Har kjennskap til Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge
 • Kan undervise/holde kurs

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjement
 • Faglig og personlig trygghet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med barn og foreldre
 • Arbeider selvstendig, systematisk, metodisk og ryddig
 • Interesse og engasjement i utvikling av fagfeltet barnepalliasjon
 • Evne til å samarbeide tverrfaglig og på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • Har kunnskap om hvordan ivareta seg selv som fagperson i arbeid med palliasjon 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og engasjert fagmiljø som gir mulighet for faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Lønn og pensjon i henhold til avtaleverk