Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier / Spesialsykepleier

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Kirurgisk barnepost 3 ved Kirurgisk avdeling for barn, C6-3 etg. har 18 senger hvor 4 senger har intermediær/ postoperativ status, og sykepleierne ivaretar pasientene gjennom det meste av pasientforløpet. Vi behandler pasienter innenfor fagområdene Ortopedi og Øre, nese, hals. (ØNH). Seksjonen har 35,5 stillinger fordelt på spesialsykepleiere, sykepleiere, fagutviklingssykepleier helsefagarbeidere, barnehagelærer og servicemedarbeider.

KAB 3 har flere lands- og flerregionale funksjoner som stor ryggkirurgi, bløtdels-løsninger og replantasjoner, cochlea- implantat, medfødte misdannelser i luftveier, blødninger etter kirurgi og akutte infeksjoner.

Ved ansettelse i fast stilling vil det bli ledig vikariater ved seksjonen. Mulighet for forlengelse  ved vikariat, og det er stor sannsynlighet for at noen vikariater blir ledig faste stillinger . Det vil også være mulighet for økning av eksisterende  vikariater ved seksjonen. Stillingen er tredelt turnus med vakter hver 3 helg

Vi søker etter sykepleiere som har erfaring med barn, ortopediske -og/ eller ØNH pasienter. Intervju blir holdt fortløpende etter søknaden kommer inn.
Det kreves politiattest av alle som jobber med barn. Jf. Helsepersonelloven §20a. Dokumenter knyttet til utdanningen skannes  inn som vedlegg til søknaden.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Pre- og postoperativ sykepleie til spennende og utfordrende pasientgrupper
 • Overvåkning av nyopererte og øyeblikkelig hjelp pasienter på intermediær
 • Nær kontakt og samarbeid med foreldre/søsken
 • Sykepleieroppgaver som krever høy grad av selvstendighet og faglig vurderingsevne
 • Samtale med barn, ungdom og pårørende .Sesjonen bruker elektronisk dokumentasjonsverktøy som DIPS og Metavision.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker sykepleiere med erfaring fra ortopedi eller ØNH pasienter.
 • Sykepleiere med 1-2 års erfaring fra sykehus eller arbeid med barn blir prioritert
 • Erfaring med barn og pårørende-
 • Fordel med overvåkningskompetanse
 • Engasjement,   fleksibilitet og ansvarsbevissthet

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • God evne til å arbeide selvstendig/ strukturert og en del av et team
 • Du må ha interesse for å jobbe med barn, ungdom og foreldre til kirurgisk pasienter
 • Fleksibel og gode kommunikasjonsevner, samt aktivt bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Ansvars og målbevisst- gode evner til å definere egne mål-
 • Evne til  raskt å takle endringer og se løsninger når driften krever det.

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn iht tariffavtalen/ gjeldende overenskomster
 • Faglig og personlig utvikling
 • Hyggelig og stabilt arbeidsmiljø
 • Årlig sertifiseringskurs, temadager og internundervisning