Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/spesialsykepleier

Offentlig forvaltning

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Oslo sykehusområde og tilbyr helhetlige og integrerte tjenester for mennesker med rus- og andre avhengighetslidelser. Avdelingen er organisert i Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS og lokalisert ved sykehusområdene Aker, Gaustad, Mortensrud og Ullevål. Avdelingen er engasjert i utdanning av helsepersonell, forskning og fagutvikling i samarbeid med ulike kompetansemiljøer. Nasjonal kompetansetjeneste TSB og RusForsk er tilknyttet avdelingen
 
Oslo universitetssykehus startet et prøveprosjekt for heroinassistert behandling i januar 2022.  Prøveprosjektet er lagt til Oslo universitetssykehus ved Avdeling rus- og avhengighetsbehandling.  Det skal implementeres som en utvidelse av eksisterende tilbud i LAR og vil organiseres under Seksjon ruspoliklinikker.


Prøveprosjektet skal følges med forskning.

Vi søker nå etter sykepleiere i følgende stillinger:

 • En 50 % fast stilling
 • Ekstravakter


Merk søknaden med hvilken stilling du søker.


Sykepleierne samarbeider med øvrige faggrupper i prøveprosjektet om å utvikle og drifte prøveprosjektet. 

 

Heroinassistert behandling
Heroinassistert behandling (HAB) er målrettet tiltak for «hard to treat» målgruppen med en alvorlig opioiddominert ruslidelse, og hvor standard forløpet i LAR eller andre mindre intensive behandlingsformer ikke har gitt tilfredsstillende stabiliserende effekt. En stor andel av pasientene har komplekse psykososiale og helserelaterte utfordringer. For å yte effektiv, målrettet og profesjonell hjelp til pasientene ansettes det både helse- og sosialfaglig personalet.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra i prøveprosjektet med fagligutvikling av den ny oppstartede behandlingstilnærmingen
 • Fungere som kontaktsykepleier for et gitt antall pasienter
 • Gjøre rusvurderinger og istandgjøring av medikamentet. Veilede i skadereduserende praksis ved bruk av medikamentet og inntaksmåte.
 • Observere pasienter i etterkant av inntak av medikament, utøve grunnleggende førstehjelp og fungere miljøterapeutisk i miljøet
 • Bistå i forskningsoppgaver knyttet til prøveprosjektet med datainnsamling 

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleie, Spesialsykepleier innen rus og avhengighet/ psykisk helse 

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en person som er interessert i fagfeltet og vil være med på å utvikle denne behandlingsmetoden i Norge
 • En som har interesse og engasjement for målgruppen og sammen med pasientene utvikler behandlingstilnærmingen
 • Evne til å bidra i et tverrfaglig arbeidsmiljø og i å videreutvikle fagfeltet

Personlig egnethet vektlegges.  Søker må beherske norsk meget godt både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • En meningsfylt jobb med muligheter for å legge til rette for store endringer i pasientens liv
 • Muligheten til å være med på å utvikle et nytt behandlingstilbud for opioidavhengige i OUS
 • En stilling i et tverrfaglig høykvalifisert miljø med stort fokus på fagutvikling, kompetanseheving og intern/ekstern forskning
 • Lønn etter avtale
 • Turnus med arbeid hver 3. helg p.t
 • Arbeidssted; Ullevål sykehus bygg 50