Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/spesialsykepleier

Offentlig forvaltning

Da en av våre dyktige sykepleiere går av med pensjon har vi 100 % fast stilling ledig som sykepleier/spesialsykepleier ved Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk seksjon.

Psykiatrisk sykehusavdeling har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri på sykehusnivå for Vestfolds befolkning. Avdelingen består av: Psykiatrisk sikkerhetspost og langtidspost som er lokalisert på Granli, Sem, samt tre psykiatriske akuttposter, kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost og spesialiserte polikliniske funksjoner for kognitiv svikt/alderspsykiatri, nevropsykiatri, ECT og spiseforstyrrelser som er lokalisert i flotte lokaler i Tønsberg.  

Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk seksjon består av en poliklinikk og en utredningspost. Seksjonens hovedoppgave er utredning av personer med kognitiv svikt og alderspsykiatriske problemstillinger. Vi utreder og behandler pasienter der det er:

 • Særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende sammensatte lidelser hos eldre over 65 år
 • Diagnostisk uklare tilstander der det er mistanke om kognitiv svikt eller demens, også hos personer under 65 år
 • Demens og atferdsmessige utfordringer 
 • Behov for vurdering av kjøreferdigheter

Vi driver systematisk arbeid med kvalitet og deltagelse i kvalitetsregistrene NORKOG og KVALAP. 

Stillingen har for tiden primært arbeidstid på dagtid i poliklinikken, med fast hver 3. helg i utredningsposten. Det forventes fleksibilitet og det er tett samarbeid mellom poliklinikken og utredningsposten. Ønsket oppstart er 01.09.2022.

Arbeidsoppgaver:

Poliklinikk

 • Teamarbeid med lege/psykolog
 • Intervju og oppfølging av pårørende 
 • Samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidsparter
 • Veiledning/undervisning av pårørende og andre samarbeidsparter

Utredningspost

 • Ansvarsvakt/medisinansvar
 • Observasjon av kognitive funksjoner
 • Utførelse av praktiske somatiske prosedyrer
 • Observasjon av somatiske komplikasjoner
 • Karlegging av ADL-funksjon

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid og/eller geriatri er en fordel
 • Erfaring fra alderspsykiatri og demens er en fordel
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge .

Personlige egenskaper:

 • Interesse for alderspsykiatri og demensomsorg
 • Positiv og imøtekommende med tillitsvekkende egenskaper og evne til å lytte
 • Teamorientert, men også selvstendig og fleksibel
 • Fleksibel, endrings- og forbedringsorientert
 • Kvalitetsbevisst, strukturert og effektiv arbeidstaker
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Engasjerte kollegaer med solid fagkompetanse
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.