• Bedrift
  Kristiansund kommune
 • Søknadsfrist
  13.12.2021
 • Sted:
  KRISTIANSUND N
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  KRISTIANSUND N
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4223419
 • Se her for andre jobber fra Kristiansund kommune

Sykepleier/spesialsykepleier

Kristiansund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig flere faste stillinger som sykepleier og spesialsykepleier.

Vennligst spesifiser i søknaden hvilke(n) stilling(er) du er interessert i.

I disse stillingene gir arbeidsgiver et lønnstillegg på kr. 25.000 (pr. 100 % stilling) ved oppstart. Dette er et rekrutteringstiltak og gis til fast ansatte sykepleiere i turnusstilling.

Informasjon om enheten/avdelingene

Storhaugen helsehus drifter kommunens korttidsplasser for utredning, kartlegging og behandling, spesialiserte korttidsplasser som rehabilitering og palliasjon, samt interkommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud, pr. tiden 42 plasser.

Avdeling for korttid og utredning søker etter sykepleier som har faglig interesse i geriatri og demens, og som liker å jobbe med miljøtiltak som en del av pasientomsorgen:

 • 1x 89 % sykepleier. 3-delt turnus.

Avdeling for rehabilitering og korttid søker etter sykepleiere som har faglig interesse i det rehabiliterende og hverdagsmestrende perspektivet, og som ønsker å jobbe i et godt tverrfaglig team som har brukermedvirkning og involvering i fokus:

 • 1x 75 % sykepleier. 2-delt turnus.
 • 1x 100 % sykepleier. 3-delt turnus.
 • 1x 85 % spesialsykepleier. 2-delt turnus.

Avdelingene arbeider tett sammen og har samme avdelingsleder og fagsykepleier. Storhaugen benytter trygg utskriving som arbeidsmodell.

Arbeidsområder
 • sykepleiefaglig oppgaver
 • kollegaveiledning 
 • medansvar for oppfølging og opplæring av studenter, lærlinger og elever
 • delta i forbedringsarbeid
 • samhandling med andre faggrupper, tjenester og pårørende
 • brukermedvirkning
Kvalifikasjonskrav
 • norsk autorisasjon som sykepleier
 • videreutdanning innen geriatri/rehabilitering for søkere til spesialsykepleierstillingen
 • gode formidlingsevner skriftlig og muntlig
 • gode ferdigheter innen dokumentasjon
Ønskelige kvalifikasjoner
 • relevant arbeidserfaring innenfor fagområdene
 • kjennskap til NEWS
 • videreutdanning i "Trygg legemiddelhåndtering"
 • videreutdanning i praksisveiledning
Personlige egenskaper
 • god observasjons- og handlingskompetanse 
 • nøyaktig
 • trygg på egen kompetanse
 • omstillingsdyktig i forhold til samarbeid på tvers av avdelingene
 • jobbe målrettet med pasienten i fokus
 • andre beskriver deg som en lagspiller

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Spesielle forhold i stillingen

Storhaugen helsehus jobber med innføring av heltidskultur. Stillinger ut over 75 % har økt andel helgetimer, tilsvarene en ekstra helg på 12 uker. Avdelingene er nå under utprøving av turnus med arbeidstid hver 4. helg med langvakter for ansatte som har ønsket dette, som medfører at utlyste stillinger har ulik arbeidstid og frekvens på helg.

For stilling med p.t. 3-delt turnus, er man 1 av 4 på natt, og har i utgangspunktet sine vakter i 2. etasje.

Det er en ansatt i hver av de tre døgnavdelingene, og det er alltid 2 sykepleiere og 1 hjelpepleier på natt. Det er fokus på godt samarbeid og fordeling av arbeidsoppgaver ut ifra kompetanse som kreves på den enkelte avdeling til enhver tid.

Vi tilbyr
 • god opplæring og veiledning gitt av fagsykepleier, samt faste ansatte som blir dine kontaktpersoner i prøveperioden.
 • et inkluderende arbeidsmiljø
 • et sterkt fagmiljø som jobber systematisk med fag og kvalitet, der pasienten sine helseutfordringer blir sett opp mot de ressurser, ønsker og mål denne har for eget liv.
 • fagdager, personalmøter, sykepleier- og hjelpepleiermøter i turnus
 • god internopplæring og sertifisering i medisinskteknisk utstyr og prosedyrer
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

 
 • Bedrift
  Kristiansund kommune
 • Søknadsfrist
  13.12.2021
 • Sted:
  KRISTIANSUND N
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  KRISTIANSUND N
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4223419
 • Se her for andre jobber fra Kristiansund kommune