Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/spesialsykepleier 35% fast

Offentlig forvaltning

Medisinsk poliklinikk er en egen enhet underlagt medisinsk avdeling. Aktiviteten er høy og arbeidsoppgavene varierte. Vi har fagfelt som endokrinologi, kardiologi, gastroenterologi, infeksjon og hematologi. Sykepleier tilrettelegger for leger innen alle fagområdene. Sykepleier har i tillegg blant annet ansvar for infusjoner, injeksjoner, venesectio og opplæring av pasienter. Vi har egne sykepleiere som har sykepleiepoliklinikk innen diabetes og hjerte, og har egne studiesykepleiere som har ansvar for oppdragsforskning. Medisinsk poliklinikk er i stadig utvikling og må tilpasse seg avdelingens øvrige drift for å imøtekomme pasientenes behov.

 

Vi har følgende stilling ledig:
Sykepleier 35% fast stilling. Stillingen kan kombineres med arbeid hver 3. helg på sengepost. Ledig f.o.m. 01.02.2024

 

Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier.
 • Opptatt av kvalitetssikring.
 • Strukturert og effektiv
 • Evne til å jobbe selvstendig.
 • Evne til å jobbe tverrfaglig.
 • Fordel med medisinsk faglig erfaring fra poliklinisk arbeid som EKG, AEKG, spirometri og infusjoner
 • Fordel med hjertemedisinsk erfaring, samt tolkning av hjerterytmer 
 • Fordel med kompetanse innen diabetes.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Faglig interesse og engasjement.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Omgjengelig med positiv innstilling. 
 • God arbeidskapasitet med evne til å prioritere mellom oppgaver.
 • Serviceinnstilt og imøtekommende.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø. 

Vi tilbyr:

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Ukentlig møte i diabetesteam 
 • Et engasjert fagmiljø i stadig utvikling 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.