Detaljer


Sykepleier/spesialsykepleier

Infeksjonsavdelingen er en sengepost med 13 senger og har en variert pasientgruppe innenfor medisin, kirurgi og kreft.  Avdelingen har kun enerom og er organisert med primærsykepleie. Vi har fokus på faglig utvikling.

Avdelingen har ledige sykepleiestillinger i 70 -85% vikariater i inntil 1 år, med mulighet for forlengelse.. Tiltredelse etter avtale. Det er 3-delt turnus med arbeid hver 3.helg.

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger eller det skjer interne omrokkeringer i avdelingen vil tilsetting bli foretatt fra samme søkermasse.

Kvalifikasjoner
 • Sykepleier med norsk autorisasjon, gjerne med videreutdanning innen infeksjon og smittevern, palliasjon eller kreftsykepleie.
 • Ønskelig med relevant erfaring innenfor tilsvarende fagområder
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig 

 

Personlige egenskaper
 • Er ansvarsbevisst
 • Trives i et travelt arbeidsmiljø 
 • Har evne til å jobbe selvstendig, samt være en god lagspiller
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Bidrar til et positivt arbeidsmiljø 
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt 

 

Vi tilbyr
 • Engasjerende og godt fagmiljø i stadig utvikling 
 • Fagdag hver 12.uke 
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Positivt arbeidsmiljø 
 • Gode pensjonsvilkår i KLP
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

 

 
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
 • 70.000+ unike brukere/mnd
 • Over 70.000 CVer registrert
 • Motta alle søknader ett sted
 • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
 • Annonsering i sosiale medier