Detaljer


Sykepleier/spesialsykepleier

Barne- og ungdomsavdelingen på SSE ligger landlig til i Bærum. Avdelingen har 30 pasienter i alderen 0-18 år. Alle pasienter er innlagt med en forelder eller annen omsorgsperson.

Arbeidsoppgaver
Observasjon av pasienter og yte sykepleie ved behov.
Anfallsregistrering og- håndtering.
Informasjon og veiledning til foreldre og pasienter.
Koordinering av pasientløpet.
Tverrfaglig samarbeid.

Kvalifikasjoner

Sykepleier med relevant videreutdanning og/eller erfaring med barn med kroniske sykdommer. Ønskelig med erfaring med barn med epilepsi.
Stillingen innebærer bred kontakt med andre yrkesgrupper, både internt og eksternt. Krav til dokumentasjon, rapporter og møtevirksomhet rundt pasienten innebærer at god muntlig og skriftlig fremstillingsevne er viktig.  
Vi ønsker også at søker på sikt kan tenke seg å bidra til formidling av kunnskap om epilepsi/intern undervisning.
Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).Personlige egenskaper
Du må trives med å jobbe med barn/ungdom. Du må være tydelig, kunne sette grenser, men også være lydhør for den enkelte pasient og families behov.
Å kunne jobbe selvstendig, men også ha evne til samarbeid, er viktig. Vi jobber i tverrfaglig team rundt pasienten. 
Personlig egnethet vektlegges.Vi tilbyr

Godt fag- og arbeidsmiljø med stabile og dyktige kolleger
Tilbud om kompetanseutvikling  
Et godt fagmiljø med bl.a. ukentlig undervisning
Tilbud om sykepleiefaglig veiledning


Opplæring vil bli gitt 

Arbeid hver 4. helg. 

Vi har kun elektiv virksomhet og har felles ferie sommer og jul.

Tilbud om gratis trening.