Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier, sommervikariater

Offentlig forvaltning

Ønsker du å jobbe ved en spennende og faglig utfordrende avdeling, med en variert pasientgruppe og gode kollegaer? Da er du hjertelig velkommen til oss ved Hjertemedisinsk sengepost, Oslo Universitetssykehus, Ullevål!

Hjertemedisinsk sengepost har 28 senger, og vi har både lokalsykehus og regionspasienter. Her vil du møte nesten alle kategorier hjertepasienter (hjerteinfarkt, hjertesvikt, koronar/klaffeutredninger, PCI, arytmipasienter, hypertensjon, pasienter som får pacemaker/ICD samt noen pre- og postoperative koronar/klaffeopererte pasienter), både elektive og ø-hjelp. Vi har i tillegg en mottaksenhet for NSTEMI pasienter.

Hjertemedisinsk sengepost er en spennende og variert avdeling, med muligheter for stor faglig utvikling. Det også er en hektisk avdeling med stor turnover av pasienter. Det er derfor viktig at du trives med og takler å ha "mange baller i luften", og det å kunne forholde deg til mange på en gang.

Hvis du vil se noen glimt fra hverdagen vår, kan du følge oss på instragram: hjertemedisinsk.sengepost.ous 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

 

Arbeidsoppgaver:

Vi søker nå etter sommervikariater i 80 til 100% stilling fra medio juni til slutten av september, med mulighet for forlengelse.
Stillingene er per nå i todelt turnus med jobb hver tredje helg. 

Som sommervikar får du tre uker opplæring, og går inn som vanlig sykepleier i avdelingen etter dette.

 • Arbeidsoppgavene består av å gi faglig forsvarlig og god sykepleie til den hjertemedisinske pasienten
 • Vi samarbeider tett med andre yrkesgrupper i team 
 • Du vil blant annet få gruppelederansvar og ansvar for mottak av pasienter i vår mottaksenhet

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier.
 • Søkere med erfaring fra hjertepasienter på sykehus blir prioritert.
 • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Gode kunnskaper innen grunnleggende sykepleie
 • Spesiell interesse for kardiologisk sykepleie en fordel
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Høy arbeidsmoral og stå-på vilje 

Vi tilbyr:

 • Som nyansatt sykepleier vil du få tett oppfølging av en erfaren sykepleier
 • Posten har også fagsykepleier som vil følge opp de nyansatte                                                                         
 • Vi har et godt sosialt miljø, og legger vekt på at de ansatte skal trives på jobb
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring  
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift 
 • Lønn etter avtale  

Søknader som ikke er levert elektronisk vil ikke bli vurdert.