Detaljer


Sykepleier sommervikar 2021 Stavanger Øyeblikkelig Hjelp

Stavanger øyeblikkelig hjelp er en avdeling som tar i mot pasienter som innlegges av fastleger,  legevakt og akutt mottak.

Innleggelse på Stavanger øyeblikkelig hjelp er i stedet for en innleggelse i spesialist helsetjenesten.

Avdelingen har 16 senger og tar imot pasienter med diagnoser innenfor somatikk, rus og psykiatri.

Stavanger øyeblikkelig hjelp er lokalisert i 1. etasje på Stokka sykehjem.

Søknadsfrist:
28.03.2021
Arbeidsgiver:
Stavanger kommune
Sted:
Stavanger
Stillingstittel:
Sykepleier ferievikar 2021
Stillinger:
3
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Vikariat
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4350742637
Startdato:
14.06.2021
Sluttdato:
15.08.2021
Sosial deling :