Ledig stilling

Oslo kommune

Sykepleier søkes til  Ellingsrudhjemmet avd.1 

Offentlig forvaltning

Ellingsrudhjemmets hovedmål er at beboerne opplever gode hverdager gjennom trygge relasjoner og høy kompetanse hos ansatte. Har du evne til å få med deg andre på vegen mot målet, er du kanskje den vi leter etter.

Ellingsrudhjemmet har 146 langtidsplasser og et Dagsenter med ordinære plasser og plasser for personer demens. Det er flest "somatiske" plasser for beboere med sammensatte behov. I tillegg har langtidshjemmet 44 spesialplasser for personer med demens og en egen psykiatriavdeling med 22 plasser. Ved psykiatriavdelingen bor det i hovedsak personer under 65 år.

Vi er også stolte av vårt eget "Et slags kor" som består av medarbeidere med stor sangglede.. 

Langtidshjemmet har to sansehager hvor av en er tilknyttet skjermet avdeling for personer med demens. Beboerne har store egne rom med bad. Bogruppene har plass til 6-9 personer og hver gruppe disponerer kjøkken, dagligstue, tv-stue og balkong. 
Vi er opptatt av å skape gode hverdager for beboerne og er godt i gang med å implementere modellen "Bedre hverdagsliv" der personsentrert omsorg står sentralt. Vi har et godt fagmiljø med mange dyktige medarbeidere både med og uten videreutdanning, samt noen i masterstudium. Vi ønsker høy faglig kvalitet og legger til rette for de som ønsker å ta videreutdanning.

Beboerne ivaretas av et tverrfaglig team som i tillegg til sykepleiere består av leger, fysioterapeuter, ergoterapeut og prest. Ellingsrudhjemmet har en egen kvalitetssjef i tillegg til en fagsykepleier i hver avdeling. Vi satser på velferdsteknologi og digitale hjelpemidler som for eksempel KOMP. 

Vi søker sykepleier til 100% faststilling til avd.1. 

Avd.1 har plass til 28 beboerne fordelt på 4 team: 2 team for beboerne med Demens diagnose og 2 team for somatikk. 

Kun elektroniske søknader vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver:

 •  Utøve direkte sykepleie til pasienter: blant annet oppfølging av pasienters grunnleggende behov, kommunikasjon med pasienter og pårørende, medikamenthåndtering, stell og pleie, utførelse av tekniske sykepleierprosedyrer, samt håndtering av akuttsituasjoner. 
 • Som sykepleier har du ansvar for at de sykepleiefaglige oppgavene blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet, og faglig forsvarlighet.
 • Du holder deg oppdatert innen eget fagområde, og deltar i faglig utviklingssamarbeid.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Dokumentert norskkompetanse tilsvarende Bergenstesten C1.
 • Må kunne beherske digitale verktøy.
 • Erfaring med Gerica, eller annet elektronisk dokumentasjonssystem er ønskelig. 

Personlige egenskaper:

 • Du har god evne til å arbeide selvstendig og er en trygg fagperson.
 • Du kan håndtere stort arbeidspress i en hektisk arbeidshverdag.
 • Du evner å kommunisere godt med både beboere, pårørende og kollegaer.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Være en aktiv bidragsyter for et godt og åpent arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:

 • Et spennende fagområde med kvalitet og pasientsikkerhet i fokus.
 • Muligheter for økt kompetanse innenfor det geriatriske og psykiatriske fagfeltet.
 • Gode pensjonsrettigheter, https://www.opf.no.
 • Lønn i hht. Oslo kommunes lønnsregulativ.