Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier søkes til 100 % stilling 

Offentlig forvaltning

Er du glad i mennesker, utfordringer og liker tverrfaglig samarbeid? Klarer du å holde mestringsfokuset overfor mennesker i kriser? Ønsker du et arbeidsområde med store utviklingsmuligheter?

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling for innbyggerne i Oslo. Avdelingen er landets største enhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Rus- og avhengighetsmedisin er et fagfelt i rivende utvikling.

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen har ansvaret for behandling av voksne rusmiddelavhengige pasienter og tilbyr et differensiert tilbud til pasientgruppen. Ved våre 3 enheter tilbyr vi døgnbehandling og det kliniske arbeidet ved seksjonen er tverrfaglig bemannet med leger, sykepleiere, psykologer, sosionomer og annet helse- og sosialfaglig personell. Vi har stort fokus på fysisk aktivitet.

Vi søker sykepleier til Behandlingsenhet 1. Vi ser etter deg som er opptatt av høy faglig kvalitet i møte med pasienter og god kommunikasjon i samarbeidet med kolleger. Du møter et bredt spekter av pasienter med sammensatt problematikk innenfor rus og avhengighet, sosiale problemer, samt somatiske og psykiske lidelser. Vi har p.t. turnus med arbeid hver 3. helg. Søknader vurderes fortløpende.

  
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta det sykepleiefaglige ansvar og oppgaver i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Benytte anerkjente metoder i vurdering, utredning og behandling av pasienter og pårørende
 • Assistere og koordinere medisinsk og annen helsefaglig behandlingsvirksomhet, herunder medikamenthåndtering

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring med miljøterapi
 • Ønskelig med erfaring fra rus eller psykisk helsevern
 • Erfaring fra arbeid med pasientgruppen vil bli vektlagt i tillegg til personlig egnethet, samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter

Personlige egenskaper:

 • Engasjement for pasientgruppen
 • Høye faglige standarder
 • Lysten på nye erfaringer og kunnskap

Vi tilbyr:

 • Et vitalt og engasjert tverrfaglig miljø
 • Ansvar for en variert pasientpopulasjon
 • Kompetanse innen Motiverende Intervju og kognitiv atferdsterapi