Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  27.10.2019
 • Sted:
  Base Håvet
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Buskerud
 • Arbeidssted:
  Base Håvet
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2120221
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier søkes på natt.

Helse- og omsorgstjenesten i Kongsberg er i en spennende utviklingsfase. Hjemmebaserte tjenester er vår hovedaktør i utviklingen av tjenester til våre innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester.

Samordnede tjenester til hjemmeboende har ca 150 årsverk  fordelt på hjemmetjeneste-avdelinger, Skinnarberga helsehus, avd mestring og avd rehabilitering. Vår organisering gjenspeiler ønsket om et sømløst og godt organisert tjenestetilbud til det beste for brukere av tjenesten.

Vi kan vise til god fagdekning i tjenesten og en endringsdyktig organisasjon. Vår hovedoppgave fremover er å organisere tjenesten slik at våre brukere opplever å få rett tjeneste til rett tid av personell med rett kompetanse.

 

Kort om stillingen

Base Håvet har 1 ledig sykepleierstilling på natt.

65,73 % stilling ledig fra d.d.

Dette er en ren nattevaktsstilling i turnus med arbeid hver 3 helg. Det er 2 sykepleiere som er på natt i hjemmetjenesten. Teamet av nattevakter består av tilsammen 6 sykepleiere i turnus.

 

Vi tilbyr

 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid
 • Utfordrende og spennende sykepleieroppgaver med stor grad av medbestemmelse
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Ordning med ressurs spl innen psykiatri, demens og palliasjon
 • Ordning med fagsykepleier, inernopplæring og undervisning
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • Jevnlige fagmøter
 • Ordning med primæransvar for en gruppe brukere
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre

 

Innhold i stillingen

Som  sykepleier hos oss skal du blant annet:

 • Ha ansvar sammen med din kollega for brukerene av helsetjenester på natt i Kongsberg kommune. Dette innebærer noen faste oppdrag samt ivaretagelse av trygghetsalarmene.
 • Utøve sykepleie til hjemmeboende i tråd med gjeldende lovverk og krav til faglig forsvarlighet
 • Ivareta brukerens ressurser på en best mulig måte, slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig
 • Samarbeide internt i avdelingene med kollegaer, samt tverrfaglig med andre faggrupper og instanser
 • Observere pasientens tilstand og iverksette nødvendige sykepleie tiltak
 • Veilede og orientere pasienter og deres pårørende, samt kollegaer og studenter
 • Bidra med forslag til og delta i utprøving av nytt utstyr og nye arbeidsmetoder
 • Bidra til å fremme et godt arbeidsmiljø

 

 Krav og ønsker til deg

Ønsket kompetanse:

 • Erfaring fra norsk sykehus og/eller kommunehelsetjeneste, eventuelt annen relevant erfaring
 • Interesse for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid
 • Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon

Personlige egenskaper:

 • Du liker å jobbe med og motivere pasienter med store endringer i livet 
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til samarbeid og fleksibilitet både internt og med andre tjenester
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar
 • God helse

Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Formelle kvalifikasjonskrav

Sykepleier med norsk autorisasjon

Førerkort klasse B

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Kongsberg kommune har i tillegg til tariff 25 000,- ekstra pr. år for sykepleiere i turnusstillinger med 10 års ansinnitet eller mer.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater