• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  21.08.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4715018
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
Ledig stilling

Kongsberg kommune

Sykepleier - Skavangertun sykehjem

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker DEG som vil være med å skape et fremtidsrettet sykehjem.  

Skavangertun skehjem er Kongsbergs største sykehjem. Sykehjemmet har pr. i dag 40 plasser for somatisk multisyke eldre. Sykehjemmet har mange engasjerte og dyktige medarbeidere med høy kompetanse. 

Skavangertun Sykehjem jobber for å bli et fremtidsrettet sykehjem, med fokus på fagutvikling og kompetanse. Det arbeides med ny struktur og sykehjemmet er deltagende i et landsomfattende prosjekt i regi av KS. Dette innbærer fokus på oppgavefordeling etter kompetanse, for å sikre rett kompetanse til rett oppgave. Dette er endringer som er nødvendige for å kunne møte fremtidens behov i den kommunale helsetjenesten.

Vi har alltid en sykepleier på topp på dag, kveld og helg for å ivareta sykepleiefaglig kompetanse og ressurs for våre pasienter. Vi har sykehjemslege som samarbeider tett med sykepleierne, samt 2 fagsykepleiere i fulle stillinger som har fokus på utvikling av tjenesten, og kompetanseheving i teori og praksis.


Kort om stillingen
Vi har ledig 100 % fast stilling som sykepleier. Stillingsstørrelse kan justeres om det er ønskelig. 
Stillingen er i turnus med p.t 3 hver helg, dag/kveld, med mulighet for langvakter og redusert helgefrekvens. 


Vi tilbyr

 • Fagmiljø med stort fokus på struktur, rutiner og kompetansehevning.
 • Vi setter pasientsikkerhet høyt og jobber etter St.meld 15 "Leve hele livet".
 • Et lederteam som setter fokus på fag, kvalitet og kompetanse.
 • Du kan være med å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling.
 • Som sykepleier hos oss vil du få muligheten til å jobbe med sykepleieoppgaver og være med å forme sykepleietjenesten.
 • Opplæring og veiledning etter behov.
 • Gode pensjonsordninger og gruppelivsforsikringer
 • Gratis parkering

Konkurransedyktig lønn. Kongsberg kommune tilbyr:

 • Sykepleier under 10 år ansiennitet et tillegg på 15 000.-
 • Sykepleier over 10 års ansiennitet et tillegg på 25 000.-


Krav og ønsker til deg

Kompetanse

 • Videreutdanning innen geriatri/demens/psykiatri er ønskelig, men ikke et krav.
 • Erfaring fra sykehus/kommune, eventuell annen relevant erfaring.
 • Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon.
 • Gode norskferdigheter muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker ansatte med fremtidsrettet fokus på utvikling av tjenesten.
 • Vi ønsker deg som er selvstendig, trygg i faget og kan ta faglige avgjørelser.
 • Vi ønsker deg som kan prioritere og delegere oppgaver.
 • Du har gode samarbeidsevner og er opptatt av et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Formelle kvalifikasjonskrav
Sykepleier med norsk autorisasjon

Annet
Arbeidstaker tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig ved ansettelse. dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal ved kommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt. ansettelse. I henhold til gjeldene lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egeneklæring tuberkulose(MRSA og taushetserklæring leveres før tiltredelse. 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadskjema. vennligst fyll ut søknad så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begunnelse vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunes vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  21.08.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4715018
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune