Sykepleier pt. natt 55%

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Blaker bo- og omsorgssenter holder til i nytt, flott bygg i Skåningsrudvegen i Blaker. Virksomheten har ca 95 ansatte og totalt 59 plasser fordelt på 2 enheter. Ved somatisk enhet er det 32 plasser og ved demensenheten 27 plasser. Enhetene er inndelt i mindre fløyer med 5 – 8 rom, samt stue og kjøkken på hver fløy. Vi har stort aktivitetsrom og mulighet for å ha ulike aktiviteter sammen med beboerne. Det er satset på ulike velferdsteknologiske løsninger i bygget. Blaker bo – og omsorgssenter skal være et godt sted å bo, her skal beboerne ivaretas i et trygt og forutsigbart miljø, og med stor grad av respekt og verdighet.
Vi har ledig fast sykepleierstilling pt. natt 55 % stilling. Arbeid pt. 3. hver helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglig ansvar på natt
 • Helhetlig utøvelse av sykepleie
 • Medisinoppfølging
 • Palliativ pleie
 • Dokumentasjon
 • Kartlegge sykepleiebehov, iverksette og evaluere tiltak
 • Sørge for at beboeren opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier 
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Erfaring fra demens og eldreomsorg vektlegges 
 • Er du søker fra land utenfor Skandinavia må du ha bestått norskprøve B2 eller tilsvarende
 • Førerkort og egen bil er en fordel om du ikke bor i nærheten 
 • Før tiltredelse må det fremlegges godkjent politiattest og tilfredsstillende tuberkulinstatus

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst og omsorgsfull
 • Kunne jobbe selvstendig og samhandle i team 
 • Initiativrik og løsningsorientert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Kunne takle utfordrende adferd
 • Engasjement for eldreomsorg og demens
 • Ha fokus på muligheter og ressurser
 • Er faglig trygg, har stå på vilje og godt humør.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Et godt arbeidsmiljø.
 • Faglig utvikling og god opplæring
 • God arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement
 • Velferdsteknologi