Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/psykiatrisk sykepleier/ vernepleier/hjelpepleier/ helsefagarbeider

Offentlig forvaltning

Sykehuset innlandet HF Reinsvoll er en avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling. Vi har 5 enheter totalt; 2 øyeblikkelig hjelp poster, en subakutt, en langtidspost for psykoseutredning og behandling, samt en sikkerhetspost.
Enhet for øyeblikkelig hjelp tar i mot alle pasienter over 18 år, som har behov for akutt hjelp innenfor psykiatri, med nedslagsfelt i opplandsdelen av innlandet. Vi tar imot om lag 1000 pasienter i året, der hovedproblemet er suicidalitet og akutte forverringer, eller nyoppståtte psykoser. Det er 10 sengeplasser på hver enhet, hvor 2 rom er i egen skjermet del.  
Vi jobber tverrfaglig, og er opptatt av et godt teamsamarbeid, samtidig som man må klare å jobbe på egenhånd. Hos oss er det psykiatere, LIS-leger, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, miljøterapeuter, sekretær og egen kokk.

Ved enhet for øyeblikkelig hjelp 1, er det ledig følgende stillinger:

1x100% og 1x80 % stilling for vernepleier eller sykepleier, gjerne med videreutdanning.
1 x 70% og 1 x 55,58% stilling for hjelpepleier eller helsefagarbeider.
80% stilling er ledig fra 01.08.22, de andre stillingene er ledig fra 01.10.2022. 

 

Arbeidsoppgaver:

I vår enhet er det sykepleiere og vernepleiere som har ansvar og medisinansvar. For disse stillingene må man påregne å gå ansvarsvakt og medisinansvar. Man har også ansvar for vedtaksskriving. 

Felles for stillingene er:

Miljøterapi, inklusiv oppfølging av pasienter som trenger skjerming og ulike tvangstiltak 
Mottak og utskrivelse av pasienter
Pårørendesamtaler
Samhandling med eksterne samarbeidspartnere
Veiledning av nyansatte, samt studenter 
Dokumentasjon

Noe kjøkkenarbeid på kveld og helg

Arbeid hver 3. helg i ønsketurnus. Det må påregnes noe nattarbeid. 

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier, gjerne videreutdanning i psykisk helsevern.
 • Autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider.
 • Det er ønskelig med erfaring fra akuttpsykiatri.

Personlige egenskaper:

 • Lojalitet
 • Endringsvilje
 • Gode norskkunnskaper
 • Evne til å jobbe både i team og på egenhånd
 • Like en arbeidshverdag som er preget av raske endringer i gjøremål
 • Like å jobbe svært variert, alt fra å sitte på fasttilsyn til å gå turer i marka
 • Du må være en person som tar opp ting med den det gjelder, er lydhør for andres meninger, tåler konstruktive tilbakemeldinger, aksepterer ulike meninger, og være løsningsorientert
 • Vi oppfordrer menn til å søke
 • Du må ha fyllt 20 år

Vi tilbyr:

 • Enheten har tidvis svært travle dager. Til tross for dette, har vi et meget godt arbeidsmiljø, der vi har fokus på å se hverandre, bruke humor, og høy toleranse for hverandre. Samspillet mellom de ulike faggruppene er svært godt, og vi drøfter daglig på tvers av yrkesgrupper. 
 • Lønns – og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
 • Gode pensjonsordninger gjennom KLP.