Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier poliklinikk

Offentlig forvaltning

Poliklinikk for lungesykdommer og allergi er en seksjon i lungemedisinsk avdeling. Vi har en variert aktivitet innenfor de fleste områder av lungemedisin, som bronkoskopi, lungefunksjonsundersøkelser, allergi, ventilasjonsstøtte. Undervisning og veiledning av pasienter med forskjellig medisinsk teknisk utstyr er viktig. Man arbeider mye i team, men sykepleiere har også selvstendige pasientkonsultasjoner.

Avdelingen har et tett samarbeid med Senter for cystisk fibrose, og har regionansvar for voksne pasienter med cystisk fibrose.

Avdelingen har også et nært samarbeid med Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO). 

Vi har ledig fast stilling for sykepleier fra 1.9.22.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglige arbeidsoppgaver knyttet til de ulike oppgavene som utføres i seksjonen. Her inngår lungefunksjonstester, allergitester og -behandling, hjemmeoksygenbehandling og maskebehandling, bronkoskopi, pleuratapping, laboratoriearbeid, undervisning og veiledning av pasienter når det gjelder utstyr og medikamentell behandling. Til stillingen er også knyttet noen administrative oppgaver med innkalling  av pasienter til prosedyrer
 • Det vil kunne skje endringer i arbeidsoppgaver og struktur i forbindelse med innføring av nye prosedyrer og endringer i fagområdet
 • Det er knyttet en begrenset vaktordning til stillingen som innebærer helgevakt hver 10. helg på poliklinikken 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Kjennskap til lunge- og/eller allergi er en fordel, men opplæring vil bli gitt

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter sykepleier med gode faglige kvalifikasjoner og godt humør
 • Godt forhold til pasienter og kolleger
 • Fleksibilitet er viktig
 • Må være åpen for nye utfordringer og endringsvilje

Vi tilbyr:

 • Avdelingen har et godt arbeidsmiljø
 • Nødvendig opplæring vil bli gitt
 • Det er varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer
 • Ukentlig internundervisning 

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen»- knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.