Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier. Pediatrisk sykepleier.        Nyfødtsykepleier.

Offentlig forvaltning

Barne- og ungdomsavdelingen ved Sykehuset Innlandet Elverum - Hamar består av barne- og ungdomspost, barne- og ungdomspoliklinikk og intensiv for nyfødte.

 

Barne- og ungdomsposten er en post med 10 senger. Vi behandler pasienter 0 - 18 år. Her innlegges barn til utreding og behandling av medisinske sykdommer, nevrologiske lidelser, kirurgiske lidelser, øre-nese-hals problematikk og øye problematikk.
Ved avdelingen jobber barneleger, leger i spesialisering, sykepleiere og aktivitør. Vi har et nært tverrfaglig samarbeid med andre avdelinger og sykehus. Vi har studenter i opplæring.

Intensiv for nyfødte er en post med 6 senger og vi behandler barn fra svangerskapsuke 32.  

Barne- og ungdomsposten har ledig 2 vikariater for sykepleier/spesialutdannet sykepleier fra 1.3.2023: 

 • 70% stilling
 • 50% stilling

Intensiv for nyfødte har ledig 2 vikariater for sykepleier/spesialutdannet sykepleier fra 1.3.23:

 • 70% stilling; 2 stillinger

Stillingene innebærer 3delt turnus og arbeid hver 3. helg.


  

Vi ønsker søkere med nyfødtutdanning, pediatrisk utdanning eller annen relevant spesialutdanning.  Søkere uten spesialutdanning er også velkommen som søkere.

Ved intern ansettelse kan andre stillingsbrøker bli ledige i barneposten eller intensiv for nyfødte, så skriv i søknaden hvilken stillingsstørrelse som kan være aktuell for deg.                                                 

Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.   

Arbeidsoppgaver:

 • Den som ansettes må regne med å jobbe vakter både på barne- og ungdomsposten og intensiv for nyfødte.
 • I tillegg til å pleie og behandle barn, innebærer jobben en del foreldreveiledning. Vi deltar aktivt i overflytting av barn mellom ulike sykehus.   

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Det er ønskelig at søker har videreutdanning innen pediatri og/eller erfaring med barn.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner og engasjement.
 • Evne til å takle stressede situasjoner.
 • Evne til å jobbe selvstendig og gjøre prioriteringer.
 • Positiv, samarbeidsvillig, endringsvillig og løsningsorientert.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Interessert i å utvikle seg til å bli en dyktig sykepleier med fokus på barn og familie.

Vi tilbyr:

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Vi har et godt arbeids- og læringsmiljø.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.