Sykepleier på Rennesøy

Stavanger Kommune

Rennesøy helse og omsorgssenter er fra 01.01.20 en virksomhet under tjenesteområdet Helse og velferd i Stavanger kommune. Tjenesteområdet har rundt 4300 ansatte og består av 4 avdelinger; Samfunnsmedisin, Helse & omsorg, Velferd & sosiale tjenester og E-helse & velferdsteknologi.

Rennesøy helse og omsorgssenter består av sykehjem med 20 langtidsplasser, korttidsavdeling med 7 plasser og 20 omsorgsboliger. Senteret har eget institusjonskjøkken, kantine, kafe, aktivitetssenter og fysioterapiavdeling. 

Stillingen er primært knyttet til sykehjemmet og arbeid der. 

Stillingen har todelt turnus med dag/aftenvakter med arbeid hver 3 helg. Vi har todelt sommerferieavvikling med mulighet for 4 uker sammenhengende ferie. Stillingsstørrelse kan diskuteres.

Arbeidsoppgaver:

 - Faglig medansvar i våre avdelinger

- Ansvar for at beboere har ajourført pleieplan i CosDoc

- Ansvar for at beboerne får nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling sammen med sykehjemslege

- Medansvar for legemiddeladministrasjon ved avdelingene

- Medansvar for å veilede og undervise annet personell og studenter

- Kvalitetssikre tjenestene 

- Være kontaktperson for beboer og pårørende 

Du vil være tilknyttet sykehjemmet og ha base der, men det må også forventes å utføre oppgaver i korttidsavdelingen ved behov.

Kvalifikasjoner:

Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk
som morsmål 

Spesiell interesse for arbeid med personer med demens er ønskelig, men ikke et krav.

Du har generelt gode datakunnskaper 

Gyldig politiattest må fremlegges  

Personlige egenskaper:

Vi søker etter deg som har et ønske om å arbeide i eldreomsorgen. Vi forventer at du er interessert i å holder deg faglig oppdatert og arbeider i tråd med din kompetanse

Du må fungere godt i teamarbeid og ha evne til å delegere arbeidsoppgaver slik at sykehjemmet til enhver tid har rett person på rett plass 

Du må være fleksibel og positiv til endring og utvikling 

Vi tilbyr:

Vi tilbyr deg et godt arbeidsmiljø med mange sykepleiefaglige oppgaver og  utfordringer.

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingskode sykepleier 717400

Lønn etter gjeldende tariff med funksjonstillegg for turnusarbeid

Tiltredelse etter avtale 

 
Opprett gratis bedriftsprofil:
  • Legg ut alle dine ledige jobber
  • Bestill annonsering i alle kanaler
  • Motta søknader ett sted
Oppgrader om du ønsker flere verktøy:
  • Profesjonell søknadshåndtering
  • Karriere Match - 100.000 kandidater
  • Integrasjoner med HR og fag-systemer