• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  08.07.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0677, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4681710
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Sykepleier på helsehus

Offentlig forvaltning

Har du lyst til å bli en del av vårt dyktige team? 

Solfjellshøgda helsehus er et nytt og moderne helsehus med 142  korttids- og rehabiliteringsplasser fordelt på seks sengeposter. Pasientgruppen er eldre med sammensatte helseutfordringer, og overføres hovedsakelig fra sykehus for videre behandling og pleie. Pasientene skal oppleve et målrettet opphold fra de ankommer helsehuset, hvor det å kunne komme hjem igjen er fokus. Vi jobber tverrfaglig for å nå målene med motto «hver time teller», og du vil som sykepleier utgjøre en del av det tverrfaglige teamet og samarbeide tett med andre sykepleiere, helsefagarbeidere, lege, fysioterapeut og ergoterapeut.  

Vi søker engasjerte sykepleiere, og har to ledige vikariater i henholdsvis 80 % og 100 % for tiden med arbeid dag og kveld og en fast stilling i 60 %, for tiden på natt. Dette er en god anledning til å få innblikk i hvilke oppgaver sykepleiere har på helsehusene i Oslo og hvordan faggruppene samarbeider. Trives du, er det gode muligheter for forlengelse av stilling.

Hos oss møter du erfarne kolleger med høy kompetanse og du vil ha gode utviklingsmuligheter som sykepleier. Oppstartdato kan avtales nærmere.

Aktuelle søkere vil bli kontaktet fortløpende. Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert.  Alle vitnemål og attester må legges ved.

Covid-19-vaksinasjonsstatus vil kunne bli tillagt avgjørende vekt i arbeidsgivers helhetsvurdering av kandidatenes personlige egnethet. Aktuelle kandidater vil bli spurt om vaksinasjonsstatus. Kandidatene er ikke pliktig å besvare arbeidsgivers spørsmål. Kandidater som ikke vil oppgi vaksinasjonsstatus, vil bli ansett som uvaksinerte.

Arbeidsoppgaver:

 • Utøve direkte sykepleie til pasienter: blant annet oppfølging av pasienters grunnleggende behov, kommunikasjon med pasienter og pårørende, medikamenthåndtering, stell og pleie, utførelse av tekniske sykepleierprosedyrer, samt håndtering av akuttsituasjoner.
 • Du har hverdagsmestring i fokus, og trives med tverrfaglig samarbeid 
 • Du har ansvar for at de sykepleiefaglige oppgavene blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet, og faglig forsvarlighet.
 • Du holder deg oppdatert innen eget fagområde, og deltar i faglig utviklingssamarbeid.
 • Du har ansvar for å veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, studenter, og kollegaer ved behov.
 • Som tjenesteansvarlig sykepleier er du en direkte tjenesteyter som sørger for at tjenesten er i henhold til lovverk, kommunale retningslinjer og faglig god praksis

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende høyere nivå (Bergenstest/C1).
 • Gode datakunnskaper 
 • Erfaring med elektronisk dokumentasjonssystem.
 • Erfaring fra korttids-/rehabiliteringsavdeling, eller fra sengeposter på sykehus vektlegges i ansettelsesprosessen, men er ingen forutsetning.

Personlige egenskaper:

 • Setter pasientens ønsker og behov i fokus, og er fleksibel.
 • Viser engasjement, redelighet og respekt.
 • Har gode samarbeidsevner, men liker også å jobbe selvstendig.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.
 • Er proaktiv og pådriver for utviklingsarbeid

Vi tilbyr:

 • Vi kan tilby deg jobb i et viktig samfunnsmessig område som stadig er under utvikling.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver, høyt faglig nivå og gode, erfarne kolleger.
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Kontinuerlig faglig utvikling i regi av fagsykepleiere og kvalitetssjef
 • Digitalisering av arbeidsoppgaver og fokus på implementering av velferdsteknologiske løsning
 • Gode lønns-, forsikrings- og pensjonsforhold
 • Lønnstrinn 30-43, etter ansiennitet.
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  08.07.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0677, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4681710
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune