Sykepleier på flotte Rennesøy

Stavanger Kommune

Rennesøy helse og omsorgssenter består av sykehjem med 20 langtidsplasser, korttidsavdeling med 4 plasser og 12 boliger i bofellesskap. Hjemmesykepleien i Rennesøy kommunebydel har også tilholdssted ved senteret. Senteret har eget institusjonskjøkken, kantine, kafe, aktivitetssenter og fysioterapiavdeling. 

Det er nå ledige stillinger knyttet til både hjemmetjenesten og til sykehjemmet.  I hjemmetjenesten legger vi vekt på å gi gode og riktige tjenester med fokus på hverdagsmestring. Dagene er ulike og derfor stor variasjon i forhold til faglige utfordringer. Hjemmebaserte tjenester er i stadig utvikling og endring, derfor er implementering av velferdsteknologi blitt en viktig del av jobben vår.

Stillingene har todelt turnus med dag/aftenvakter med arbeid hver 3. helg. Vi har todelt sommerferieavvikling med mulighet for 4 uker sammenhengende ferie. Stillingsstørrelse kan diskuteres.

Arbeidsoppgaver:

 -Faglig medansvar i våre avdelinger

- Ansvar for at beboere har ajourført pleieplan i CosDoc

- Ansvar for at beboerne får nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling sammen med sykehjemslege-

- Medansvar for å veilede og undervise annet personell og studenter

- Kvalitetssikre tjenestene 

- Bidra til videreutvikling og kvalitetsforbedring av tjenestenKvalifikasjoner:

Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier. HPR nummer må oppgis i søknaden.

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk
som morsmål 

Du har generelt gode datakunnskaper 

Gyldig politiattest må fremlegges  

I hjemmetjenesten er det nødvendig med førerkort

Personlige egenskaper:

Vi søker etter deg som har et ønske om å arbeide i eldreomsorgen. 

Du må fungere godt i teamarbeid og ha evne til å delegere arbeidsoppgaver slik at sykehjemmet til enhver tid har rett person på rett plass 

Du må være fleksibel og positiv til endring og utvikling 

Du  må være strukturert, effektiv, ansvarsbevisst, fleksibel og løsningsorientert

Du må bidra til et positivt og godt arbeidsmiljø
 

Vi tilbyr:

Vi tilbyr deg et godt arbeidsmiljø med mange sykepleiefaglige oppgaver og  utfordringer.

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingskode sykepleier 717400

Lønn etter gjeldende tariff med funksjonstillegg for turnusarbeid

Tiltredelse etter avtale 

Gratis parkering