Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier og vernepleier

Offentlig forvaltning


Akuttpsykiatrisk avdeling søker sykepleier/vernepleier med sterkt faglig engasjement fast stilling natt. Vi tilbyr ledig stilling fra 50 – 100%.

Vår akuttpsykiatriske avdeling består av én mottaksseksjon og tre akuttseksjoner. Seksjonen mottar pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse i psykiatrisk sykehus, etter lov om psykisk helsevern. Årsaken til innleggelse kan være psykose, angst/depresjon, selvmordsatferd, alvorlig spiseforstyrrelse, reaktiv krise og disse eventuelt i kombinasjon med rusproblematikk. Innleggelsene skjer på frivillig eller tvunget grunnlag. I innleggelsen inngår diagnostisk utredning, avklaring og oppstart av nødvendig akuttpsykiatrisk behandling - herunder symptomlindring, individuelle samtaler, miljøterapi, fysisk aktivitet og medikamentell behandling. 

Blakstad sykehus jobber med kontinuerlig forbedring og har iverksatt et større prosjekt for å utvikle en felles miljøterapeutisk tilnærming basert på en tydelig verdiforankring og involvering av både medarbeidere og brukere, samt eksisterende nasjonal og internasjonal kunnskap. På bakgrunn av dette arbeidet har Blakstad utviklet et veiledende kunnskapsdokument om grunnleggende miljøbehandling* med eget opplæringskurs som du som medarbeider vil få mulighet til å delta på.

Det er muligheter til ekstra helgejobbing som kompenseres med et tillegg på inntil 40 000 kr i året og i tillegg gis et kronetillegg knyttet til ansvarsvaktfunksjonen.

For å gjøre det enklere for deg som søker, har vi felles rekruttering til våre akuttseksjoner. Dersom du har spesielle ønsker til seksjon kan du skrive det i søknadsteksten. For mer informasjon om underliggende seksjoner og behandling se her: 

Søknader behandles fortløpende.

Vi flytter inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen i 2025.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie eller vernepleie, gjerne med videreutdanning innen psykisk helse og rus
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid er ønskelig 
 • Må mestre norsk muntlig og skriftlig svært godt

Personlige egenskaper:

 • Du er opptatt av at pasientene skal være trygg på at de får god pleie, respekt og omsorg mens de er på sykehuset
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du er punktlig og pålitelig 
 • Du har evne til å jobbe selvstendig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 •  Vi tilbyr et svært godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med høy kompetanse
 •  Vi er opptatt av å legge til rette for både faglig og personlig utvikling og vekst
 •  Internundervisning, veiledning og refleksjon
 •  Mulighet for videreutdanning
 •  kurspakke for opplæring i miljøterapi
 •  Opplæring i MAP - Møte med aggresjonsproblematikk 
 •  Eget introduksjonsprogram i tillegg til opplæring på seksjon
 •  Lønn i samsvar med gjeldene overenskomst
 •  Mulighet for avtale om ekstra helgejobbing med et tillegg på inntil 40 000 kr
 •  Ansvarsvakter på aften og nattevakt gis kronetillegg pålydende kr 130 pr vakt
 •  Gunstige velferdstilbud innen trening, kultur og leie av feriebolig i inn/utland    

*https://sykepleien.no/fag/2022/10/tydelig-definisjon-av-miljobehandling-skal-gi-et-likere-behandlingstilbud