Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier og spesialsykepleier til Thoraxkirurgisk intermediær og sengepost

Offentlig forvaltning

Thoraxkirurgisk intermediær og sengepost, er en seksjon i Thoraxkirurgisk avdeling, lokalisert på Rikshospitalet. Vi utlyser flere faste sykepleierstillinger og vikariater. Denne universitetsposten har til sammen 27 senger og gir pre- og postoperativ sykepleie til voksne som tilbys kirurgisk behandling for kompliserte hjerte,- lunge- og karlidelser. Mange av pasientene har komplekse sykdomstilstander og avdelingen har landsfunksjon for pasienter som får transplantert hjerte- og/eller lunger og for barn som blir operert for medfødt hjertefeil. Thoraxkirurgisk avdeling dekker alle aspekter av thorax-/hjertekirurgi, og har i tillegg regionoppgaver i karkirurgi og thorakalaortakirurgi, inkludert øyeblikkelig hjelp.

Intermediærfunksjonen (over 90 % av driften) innebærer å ta hånd om pasienter som er kritisk syke, men som ikke trenger respiratorbehandling. Pasienter mottas fra intensiv første postoperative dag, eller fra operasjon/oppvåkning på operasjonsdagen. Seksjonen har derfor en stor andel pasienter i tidlig postoperativ fase med stort overvåkningsbehov. Mange er sirkulatorisk ustabile og får behandling med potente vasoaktive legemidler og er tilkoblet mye medisinskteknisk utstyr. Seksjonen mottar også øyeblikkelig hjelp-pasienter, hovedsakelig med aortadisseksjon. Vi holder et høyt sykepleiefaglig nivå med godt samhold og samarbeid.

Stillingene gir faglige utfordringer for den som ønsker å arbeide med sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter.

Det er ledig både faste og midlertidige, og sistnevnte med mulighet for forlengelse. Vi har flere stillinger som er ledig for rask ansettelse. Det er aktuelt med fortløpende ansettelser. Internt ref. nr.: TKAIS/2024/03

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Godkjent videreutdanning i intensivsykepleie
 • Eventuelt godkjent videreutdanning i anestesisykepleie
 • Det er ønskelig at søker har 2 års relevant erfaring, fortrinnsvis med thoraxkirurgiske pasientforløp
 • Det er ønskelig med erfaring fra intensiv eller thoraxkirurgiske intermediær pasienter

Personlige egenskaper:

 • Egenskaper som faglig innsikt, fleksibilitet, selvstendighet og samarbeidsevne vil bli vektlagt.
 • Ferdighet til å utøve sykepleie av høy faglig kvalitet.
 • Ferdigheter i å vurdere behov for sykepleie og formidle dette muntlig og skriftlig i et tverrfaglig miljø.
 • Trives med arbeid både i team og med høy grad av selvstendighet i arbeidet.
 • Evne til å prioritere og håndtere hektiske perioder og akutte situasjoner.

Vi tilbyr:

 • Strukturert nyansattprogram med kurs og veiledning
 • Høyt faglig nivå
 • Det er satt av tid i turnus til vedlikehold og utvikling av faglig kompetanse.
 • Utviklingssamtaler og oppdrag som ressursperson i posten
 • Godt arbeidsmiljø
 • Sykepleiefaglige utfordringer på alle kompetansenivå
 • Lønn etter avtale
 • Arbeidstid, p.t. 35,5 t/uke i tredelt turnus med arbeid hver tredje helg. Alternativt nattevaktsturnus.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger