SYKEPLEIER OG LYST TIL Å JOBBE PÅ ET KORTTIDSYKEHJEM?

Stavanger Kommune

Vi har ledig spennende sykepleierstilling på korttid demens

 

Kriteriene for å komme på denne avdelingen er en demensdiagnose eller at pasienten er under utredning for demens Avdelingen har 16 senger og tar i mot pasienter både fra eget hjem og fra spesialisthelsetjenesten. Oppholdet er normalt ca. 2-3 uker med mulighet for forlengelse hvis pasientens behov tilsier det.. Kartlegging av ressurser og funksjon er viktig for oss.  I tillegg trenger en del pasienter opptrening etter skade eller sykdom med spesiell tilrettelegging i forhold til endret eller nedsatt kognitiv kapasitet. På avdelingen har vi stort fokus på miljøterapi og tilpassede aktiviteter. Det kan være store variasjoner i diagnoser og mange sykepleieroppgaver hos oss.

 

Hvem er så vi? Vi er et sykehjem som i januar 2018 ble etablert som Stavanger kommunes største korttidssykehjem. Vi er relativt store med våre 70 korttidssenger og har utenom dette et dagsenter og eget kjøkken. Vi jobber aktivt med kvalitet på våre tjenester og har den siste tiden blant annet jobbet mye med forebygging og behandling av underernæring  ABCDE, NEWS2, og tverrfaglige tavlemøter. Fag- og kompetansebygging er viktig for oss!

 

Vi håper dette høres ut som en spennende arbeidsplass og at du ønsker å bli vår nye kollega!

 

Arbeidsoppgaver:

Som sykepleier hos oss vil du møte pasienter med ulike behov, som eksempelvis opptrening og utredning.
Du vil jobbe tverrfaglig med instanser som blant annet SUS, fysio/ ergo og Helse og sosial kontor. En vanlig arbeidsdag vil bestå i utførelse av forskjellige sykepleierprosedyrer, legevisitt, innskrivning/ utskrivning, diverse kartlegging, opptrening, nettverksmøter og pleie og omsorg for pasientene.

 

Kvalifikasjoner:

Du må selvsagt være autorisert sykepleier i Norge og ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse. Sykepleiere med relevant videreutdannelse tar vi gjerne i mot.

Språklig må du ligge på B2 nivå både skriftlig og muntlig så fremt du ikke har et skandinavisk språk som morsmål.


 PS: Vi kaller aktuelle søkere fortløpende inn til intervju.

 

Personlige egenskaper:

Er du en sykepleier som ønsker å jobbe i et miljø preget av positiv energi og som har et bredt fagmiljø? Liker du også å ha mange baller i luften og kunne du tenke det å jobbe tverrfaglig? Synes du kanskje også det høres gøy ut med et tett samarbeid med et legeteam bestående av 5 leger tilknyttet huset? Definerer du deg i tillegg som en robust sykepleier som tåler at noen dager blir ekstra hektiske samtidig som du klarer å bevare roen og finne de gode løsningene? 

Ja? Så bra! Kom og ta deg en prat med oss da vel :-)  

 

Vi tilbyr:

  • En ledelse som er tett på og jobber for det aller beste arbeidsmiljøet! 
  • Gode  pensjons- og forsikringsordninger
  • Stillingsstørrelse 100% i todelt turnus (dag/aften) med arbeid hver 3. helg
  • Faglig og personlig utvikling
  • Diverse velferdsordninger som HjemJobbHjem, treningssenter, elsykkel leasing og mye mer
  • Gratis parkering
  • Stillingskode 717400, årslønn 411 400 - 515 600 etter ansiennitet + 12 000,- i turnustillegg (100% stilling)
  • Stillingskode 752300, årslønn 451 600 - 546 100 etter ansiennitet + 12 000,- i turnustillegg (100% stilling)
  • Turnustillegg: Sykepleiere og Spesialsykepleiere i turnus i Stavanger Kommune får et lokalt tillegg. Turnustillegget er på kr 12.000,- årlig og redusert tilsvarende stillingsstørrelsen ved deltidsstilling.