Detaljer

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  07.03.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3481397
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Sykepleier nattpatruljen, Hjemmebaserte tjenester (2021/067)

Fagavdeling hjemmebaserte tjenester
Hjemmetjenesten er en døgntjeneste som legger til rette for at innbyggerne i Rana kommune kan være mest mulig selvhjulpen og bo hjemme så lenge som mulig. Hjemmetjenesten har ansvaret for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Det omfatter tjenesteområdene hjemmesykepleie, hjemmehjelp (praktisk bistand), brukerstyrt personlig assistanse (BPA), trygghetsalarmer, dagsenter for eldre, ergoterapi og tekniske hjelpemidler.

Ved fagavdeling hjemmebaserte tjenester, nattpatruljen, er det fra 01.05.2021 ledig:
• 60-80 % fast stilling som nattsykepleier, stillingsstørrelse tilpasses ditt ønske.

Kvalifikasjoner:
• Autorisasjon som sykepleier.
• Beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig for å kunne utføre yrket forsvarlig.
• Førerkort klasse B
• Gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Vi søker fortrinnsvis etter autorisert sykepleier. Dersom det ikke er kvalifiserte søkere åpnes det for at også sykepleierstudenter på 6.semester kan søke. Ansettelse skjer da med forbehold om oppnåelse av autorisasjon som sykepleier innen utgangen av juni 2021.

Personlige egenskaper:
Vi søker en positiv, omgjengelig og lojal medarbeider med god arbeidskapasitet, som ønsker utfordringer og som ønsker å være med å påvirke fremtidens omsorgstjenester i Rana kommune.

Du er løsningsorientert, handlekraftig og faglig sterk. Du trives i møtet med pasienter og pårørende. I tillegg er du tydelig, ærlig og viser stor grad av fleksibilitet for de omskiftningene som daglig preger vår tjeneste. Du er en god rollemodell for dine kollegaer og studenter i praksis.

Det er en fordel om du har erfaring fra hjemmebaserte tjenester, men dette er ikke et krav. Nødvendig opplæring vil bli gitt. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Internundervisning og faglig oppdatering
• Stipendordning ved relevant videreutdanning
• Godt arbeidsmiljø

Arbeidstid: Turnus 35,5t/uke, natt.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Vi ber søkerne oppgi om de også ønsker å stå som søkere på andre ledige stillinger. Oppgi nåværende ansettelsesforhold og stillingsstørrelse.

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan regne med å bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som leveres ved jobbintervju. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.
Nattsykepleier i Rana kommune lønnes for tiden med 7.500 kr over normallønn i hovedtariffavtalen.

Politiattest fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
seksjonsleder Lena Midtun Handberg, tlf.: 41516116 eller e-post: lena.midtun.handberg@rana.kommune.no

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 07.03.2021