Ledig stilling

Haugesund kommune

Sykepleier, nattpatruljen

Offentlig forvaltning

Den ledige stillingen er sykepleier, med arbeid for tiden 100% natt med arbeid hver 3 helg.

Dersom du er sykepleier og ønsker å være med å heve kvaliteten på tjenesten vi utfører til våre hjemmeboende, samt være med å videreutvikle tjenesten, og liker nattarbeid, er det kanskje deg vi søker etter.

Hjemmetjenesten Haugesund kommune yter helse og omsorgstjenester etter vedtak til hjemmeboende i alle aldre. Enheten har 6 avdelinger, samt nattpatrulje i tillegg. Nattpatruljen betjener hele byen, samt natt på 2 heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Utepatruljen  kjører sammen to og to i patrulje

Enheten har ca 185 årsverk fordelt på 280 ansatte, hvorav 56 er sykepleierstillinger. 


Kvalifikasjoner:

-Sykepleier med norsk autorisasjon

-Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig

-Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen

-Ordinært førerkort klasse B

-Sykepleiestudenter i siste semester av studiet kan søke

Personlige egenskaper:

-Være selvstendig med gode kommunikasjon og samarbeidsevner

-Ha evne til å gi brukerne en god og individuell omsorg

-Evne til å takle en variert arbeidshverdag

-Bidra til et godt arbeidsmiljø

-Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

-Årsturnus

-Mulighet for personlig og faglig utvikling

-Trygg arbeidsplass med fokus på inkluderende arbeidsliv

-Konkurransedyktige lønnsbetingelser

-Avlønning som spesialsykepleier med relevant videreutdanning

-Startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg /etablere seg for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr 20.000,- og ytterligere for kr 20.000,- dersom sykepleier fortsatt er i kommunen etter ett år, jf. retningslinjer for startpakke