Sykepleier natt på Stavanger legevakt

Stavanger Kommune

Stavanger Legevakt er ansvarlig for nødvendige helsetjenester for innbyggerne i både Stavanger, Sola og Randaberg Kommuner. Stavanger legevakt er legevaktssentral også for Ryfylkekommunene. I tillegg til selve legevakten, ligger også kriseteam, voldtektsmottaket og fengselshelsetjenesten organisert under Stavanger Legevakts ledelse.

Sammen er disse avdelingene ansvarlig for beredskap og respons på situasjoner som faller utenfor fastlegens rammer og åpningstider. Stavanger Legevakt er som virksomhet opptatt av å levere tjenester av god kvalitet og er i stadig utvikling. Som ansatt i Stavanger Legevakt er du med i et miljø preget av høyt tempo og rask responstid, men også med stor takhøyde og åpne dører.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig spennende og utfordrende legevaktsarbeid.
 • Turnus  natt med arbeid hver 3. helg
 • Betjening av telefonhenvendelser i legevaktsentral "116 117"
 • Prøvetaking.
 • Bistå leger i undersøkelser og behandling.
 • Vurdering og prioritering av pasienter som møter opp på legevakten.
 • Mottak av pasienter fraktet til legevakten av ambulanse og politi. 

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon.
 • Du må ha gode data-kunnskaper.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Du må framlegge politiattest, ikke eldre enn tre måneder.

Personlige egenskaper:

 • Du må beherske norsk, muntlig og skriftlig.
 • Du må i tillegg beherske engelsk muntlig.
 • Som sykepleier ved legevakten møter du mange forskjellige mennesker med forskjellige livssituasjoner og bakgrunner. Det er derfor viktig at du er god på å komme mennesker i møte, og kan kommunisere godt.
 • Det kan til tider være veldig travelt på jobb. Du må derfor være ansvarsbevisst og kunne jobbe selvstendig.
 • Du har faglig personlig styrke til å håndtere uforutsette situasjoner som kan oppstå.

Vi tilbyr:

 • Ved eventuell intern ansettelse kan det gis tilbud om vikariat.
 • Oppstart etter avtale.
 • Nødvendig og god opplæring med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
 • Stillingskode: 717402- Sykepleier natt. Lønn etter tariff.
 • Det er egen avtale mellom NSF og Stavanger legevakt i 2022 om et tillegg på kr 24.000 for ansatte som tar 4 ekstra helger pr. år.
 • Kandidater kan fortløpende bli innkalt til intervju.