• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  19.05.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4587809
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Halden kommune

Sykepleier natt i hjemmesykepleien

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å bli vår nye kollega?  

 

Beskrivelse av arbeidssted:

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten for å ligge i forkant av nye oppgaver står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og allsidige arbeidsoppgaver. Vi benytter LMP/PDA som arbeidsverktøy.  

Enheten drifter prosjekter mot sårbare eldre, har trivselskoordinator for hjemmeboende eldre, vi drifter virtuell korttidsavdeling (VKA) og samarbeider godt med hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Vi er sentrale i prosjektet «VKA fase 2»; velferdsteknologi benyttet mot kronikergrupper med mål om elektronisk avstandsoppfølging. Videre jobber vi mot økt bruk av ulik velferdsteknologi, og starter opp med elektroniske medisinroboter i løpet av mai. 

Ledige stillingsstørrelse og type: 

56,34 % stilling natt, hver 3. helg.  

Stillingen kan utøkes med kveldsvakter slik at total stillingsstørrelse blir 77,5

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Sykepleiefaglig ansvar for hjemmebaserte tjenester på natt; helhetlig oppfølging av og dokumentasjon på pasienter, legekontakt ved akutte behov, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til arbeidsplaner og tiltaksplaner, rådgivende funksjon for kollegaer på natt i enheten  
 • Stillingen inngår i team med helsefagarbeider 

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Autorisasjon som sykepleier. Gjerne med videreutdanning/fordypning innenfor relevante fagområder som for eksempel geriatri, klinisk sykepleie, rus, psykiatri, palliasjon, psykisk sykdom hos eldre 

 • Gode norskkunnskaper 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Sertifikat på bil 

 

Personlige egenskaper: 

 • Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø 

 • Gode samarbeidsevner 
 • Høy grad av fleksibilitet 
 • Høy grad av stabilitet og kontinuitet 
 • Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende 
 • Som sykepleier på natt må du være selvstendig og faglig sterk, takle å stå som ansvarlig og gjøre vurderinger i utfordrende situasjoner.  
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

 

Hva tilbyr vi: 

 • Stor variasjon i arbeidsoppgaver 
 • Mulighet til å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen. 
 • En engasjert leder som støtter og inspirerer 
 • Satsing på velferdsteknologiske løsninger vil være sentralt hos oss fremover 
 • Fokus på kompetanseheving 
 • Godt arbeidsmiljø, med kunnskapsrike og trivelige kollegaer 
 • Ønsketurnus 
 • Mentor ordning i 6 mnd 

  

Gode lønnsbetingelser: 

  

Er du glad i å jobbe med en veldig variert pasientgruppe, fra 0 -100 år og med alle typer diagnoser og utfordringer? Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme? 

Da ønsker vi deg som sykepleier i hjemmesykepleien!               

  

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Lønn i hht lov og avtaleverk

Gyldig polititattest må framvises før tilsetting

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  19.05.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4587809
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune