Sykepleier natt- Haugåstunet sykehjem

Stavanger Kommune

Hei! Vi har ledig spennende stilling som sykepleier natt i vår korttidsavdeling

Vi er et sykehjem som i januar 2018 ble etablert som Stavanger kommunes største korttidssykehjem. Vi er relativt store med våre 70 korttidssenger og har utenom dette et dagsenter og eget kjøkken. Vi jobber aktivt med kvalitet på våre tjenester og har den siste tiden blant annet jobbet mye med forebygging og behandling av underernæring  ABCDE, NEWS2, og tverrfaglige tavlemøter. Fag- og kompetansebygging er viktig for oss!


VÅRE 3 AVDELINGER ER:

Ordinær korttid med 27 plasser:
Her kommer det pasienter både fra eget hjem og fra spesialisthelsetjenesten. Oppholdet er normalt ca. 2-3 uker og målet er blant annet opptrening, utredning og kartlegging.

Det er her vi har en ledig stilling


Etterbehandlingsavdeling med 27 plasser:
Her kommer det utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som trenger etterbehandling i sykehjem for en kort periode. Her er det stor turnover med daglige inn/utskrivninger.

 

Korttid demens med 16 plasser:
Her kommer det pasienter både fra eget hjem og fra spesialisthelsetjenesten. Disse pasientene har en demensdiagnose eller er under utredning for demens og har behov for et tidsavgrenset opphold.

Arbeidsoppgaver:

 • Som sykepleier på natt vil du møte pasienter med ulike behov. Ved siden av å ha det sykepleierfaglige ansvaret i din avdeling på natt, vil du sammen med helsefagarbeider også delta i pleie og omsorgsoppgaver der det er behov. Du vil være en viktig del av det faglige teamet rundt våre pasienter i forhold til prosedyrer, karlegging, utredning m.m

  Sykepleier natt som jobber i ordinær korttidsavdeling vil i deler av sin stilling også være sykepleierfaglig ansvarlig for pasientene på korttid demens sammen med helsefagarbeider i denne avdelingen.

 

Vår grunnbemanning på natt er 5 personer hvorav 2-3 er sykepleiere og resterende helsefagarbeidere.

 

Kvalifikasjoner:

 • Du må være autorisert sykepleier og registrert med HPR-nr. hos SAK. Du må også kunne legge frem gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.
 • Det forutsettes gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (Norsktest nivå B2). Kun søknader med vedlagt dokumentasjon på bestått prøve i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig og muntlig framstilling vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse.
 • Sykepleiere med videreutdanning innen sykepleierfaget er også velkommen til å søke.
 • Aktuelle søkere vil fortløpende bli innkalt til intervju.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg som har interesse for å jobbe i et tverrfaglig miljø. Du må like å ha en variert og aktiv arbeidshverdag og kunne tåle at noen dager blir hektiske. Du må ha evnen til å bevare roen og finne de gode løsningene. Evne til å prioritere og delegere er også viktige nøkkelord. Like viktig er evnen til å samarbeide og ha god kommunikasjon med kolleger, samarbeidspartnere, pasienter og pårørende.

Vi tilbyr:

 • Som ansatt i Stavanger kommune vil du få gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Stillingsstørrelse: 64,08%   med arbeid hver 3. helg.
 • Stillingskode 717402, årslønn 411 400 - 506 400 etter ansiennitet. Utover dette gis et lokalt tillegg på kr 40.000.
 • Stillingskode 752306, årslønn 451 600 - 531 600 etter ansiennitet. Utover dette gis et lokalt tillegg på kr 40.000.
 • Oppstart etter nærmere avtale.