Detaljer


Sykepleier natt- Haugåstunet sykehjem

Hei! Vi har ledig stilling som sykepleier natt på vår korttid demens avdeling! 

Vi er et sykehjem som i januar 2018 ble etablert som Stavanger kommunes største korttidssykehjem. Vi er relativt store med våre 70 korttidssenger og har utenom dette et dagsenter og eget kjøkken. Vi jobber aktivt med kvalitet på våre tjenester og har den siste tiden blant annet jobbet mye med forebygging og behandling av underernæring  ABCDE, NEWS2, og tverrfaglige tavlemøter. Fag- og kompetansebygging er viktig for oss!


VÅRE 3 AVDELINGER ER:

Ordinær korttid med 27 plasser:
Her kommer det pasienter både fra eget hjem og fra spesialisthelsetjenesten. Oppholdet er normalt ca. 2-3 uker og målet er blant annet opptrening, utredning og kartlegging.

Etterbehandlingsavdeling med 27 plasser:

Her kommer det utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som trenger etterbehandling i sykehjem for en kort periode. Her er det stor turnover med daglige inn/utskrivninger.

Korttid demens med 16 plasser:
Her kommer det pasienter både fra eget hjem og fra spesialisthelsetjenesten. Disse pasientene har en demensdiagnose eller er under utredning for demens og har behov for et tidsavgrenset opphold.

Det er her vi har ledig stilling for sykepleier natt

Arbeidsoppgaver
 • Som sykepleier på natt vil du møte pasienter med ulike behov. Ved siden av å ha det sykepleierfaglige ansvaret i din avdeling har du også ansvar for de miljøterapeutiske tiltak som pasientgruppen kan ha behov for. 
 • Vår grunnbemanning på natt er 5 personer hvorav 2-3 er sykepleiere og resterende helsefagarbeidere.
Kvalifikasjoner
 • Du må være autorisert sykepleier og registrert med HPR-nr. hos SAK. Du må også kunne legge frem gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.
 • Det forutsettes gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (Norsktest nivå B2). Kun søknader med vedlagt dokumentasjon på bestått prøve i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig og muntlig framstilling vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse.
 • Sykepleiere med videreutdanning innen sykepleierfaget er også velkommen til å søke.
 • Erfaring med pasientgruppen er en fordel
 • Aktuelle søkere vil fortløpende bli innkalt til intervju.
Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som har interesse for å jobbe i et tverrfaglig miljø. Du må like å ha en variert og aktiv arbeidshverdag og kunne tåle at noen netter blir hektiske. Du må ha evnen til å bevare roen og finne de gode løsningene gjennom riktig prioritering. Gode evner til å samarbeide og ha god kommunikasjon med kolleger, samarbeidspartnere, pasienter og pårørende er også svært viktig. 
Vi tilbyr
 • Som ansatt i Stavanger kommune vil du få gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Stillingsstørrelse: 68,66% med arbeid hver 3. helg.
 • Stillingskode 717402, årslønn 410 000 - 505 000 etter ansiennitet. Utover dette gis et lokalt tillegg på kr 40.000.
 • Stillingskode 752306, årslønn 450 000 - 530 000 etter ansiennitet. Utover dette gis et lokalt tillegg på kr 40.000.