• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  01.08.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3864952
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Sykepleier natt, avd. Rehabilitering, Halden Helsehus

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med på å videreutvikle Halden Helsehus?

5. avdeling Rehabilitering og korttidsavdeling, har ledig sykepleierstilling:

 • Sykepleier Natt –51,82 % fast stilling med arbeid hver 3. helg. Fleksiturnus.

 

Enhet Helsehus

Enhet Helsehus består av både forebyggende og behandlende tjenester, og skal være kommunens kompetansesenter innenfor flere fagfelt. Enheten inneholder ulike tjenester: 3 avdelinger bestående av 5 rehabiliteringsplasser, 4 kommunale akutte døgnplasser (KAD), 32 korttidsplasser og 6 palliative plasser. Legevakt, legetjenester, fengselshelsetjenesten og avdelingen for aktivitet og mestring (fysioterapeuter, ergoterapeuter, syn/hørsel kontakt, hjelpemiddellageret, kreftkoordinator, demenskoordinator og frisklivsentral). For tiden totalrenoveres Halden helsehus og har midlertidige lokaler på Karrestad. Helsehuset flytter tilbake i nye lokaler september 2022.

 

Beskrivelse av arbeidssted:

5 avdeling består av 5 plasser for rehabilitering og 15 korttidsplasser. Avdelingen har motiverte og faglig engasjerte medarbeidere, som har høy kompetanse innenfor rehabilitering, opptrening og avklaring av helsetilstander. Avdelingen har faste fagdager og benytter tavlemøter for å ha gode pasientforløp. Enhet helsehus har stort fokus på tverrfaglig arbeid og kvalitetsutvikling. Nattevaktene på Helsehuset samarbeider på tvers av avdelingene.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Nødvendig helsehjelp; herunder stell, pleie og medisinsk behandling.

 • Bruke det kliniske blikket for å forebygge sykdom og iverksette best mulig tiltak for pasientene.
 • Motivere pasienter til mestring av egen hverdag.
 • Sykepleiefaglig ansvar for oppfølging av pasientene, herunder dokumentasjon, kartlegging, vurdering og igangsetting av sykepleiefaglige tiltak.
 • Tilrettelegge for at våre pasienter skal kunne oppleve trivsel, respekt og trygghet.
 • Være en støttespiller for avdelingsleder og øvrige kolleger i enheten.
 • Veilede øvrig personale vedrørende deres oppgaver og utføringen av disse.
 • Bidra til å utvikle tjenesten med forslag til og å delta i utprøving av nytt utstyr og nye arbeidsmetoder

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Autoriserte sykepleier, gjerne med relevant videreutdanning.

 

Personlige egenskaper: 

 • Du er en trygg, tydelig og faglig engasjert sykepleier som setter pasientene i fokus.

 • Du er god til å arbeide selvstendig og ser på teamarbeid som en selvfølgelig måte å jobbe på.
 • Du har gode samarbeidsevner, er motiverende, løsningsorientert og fleksibel.
 • Interesse for fagområdet rehabilitering.
 • Du viser respekt og omtanke for våre pasienter og kolleger.
 • Du har gode verdier, høy arbeidsmoral og støtter lojalt opp om fattede vedtak.
 • Du liker bredde og utfordringer i arbeidsoppgavene.
 • Du har gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.
 • Du har gode IT-kunnskaper og kan tilegne deg de fagsystemene som til enhver tid benyttes.
 • Humoristisk sans er noe vi setter pris på i hverdagen.
 • Personlig egnethet og referanser vil vektlegges.

 

Vi tilbyr:

 • Tverrfaglig miljø og nettverk.
 • Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.
 • Vi har fokus på positivt læringsmiljø og kvalitetsarbeid.
 • Turnusarbeid med 35.5 timers arbeidsuke. Fleksiturnus.
 • Rekrutteringstilskudd på 10 000,-

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Lønn i hht lov og avtaleverk

Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes jfr. Helsepersonelloven

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  01.08.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3864952
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune