Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Sykepleier natt - Åråsveien BBS 3. etg

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier med et hjerte for demensomsorg? Er du interessert i ny teknologi ?

Åråsveien bo- og omsorgssenter er en institusjon for mennesker med demens. Institusjonen består av 3 seksjoner og totalt 44 institusjonsplasser. Hver seksjon har egen seksjonsleder og Fagutviklingssykepleier. I tillegg har vi en Fagleder og en aktivitetskoordinator på huset.
Vi er et sykehjem med differensierte tilbud, som skal dekke behov hos mennesker med demens gjennom ulike faser av sykdomsutviklingen.

På Åråsveien er det 3 avdelinger som består av 16 plasser fordelt på 2 enheter for mennesker med langtkommet demens. Og en forsterket avdeling med 14 plasser

Vi søker nå sykepleier i følgende stillinger: 70%   Fast stilling på natt med arbeid hver 3 helg . Er det ønske om høyere stilling kan det kombineres med andre vakter f.eks kveld , men ikke flere netter.

Vi har Kalenderplan eller årsturnus på alle seksjoner som gir mulighet for en fleksibel arbeidsplan. Dette gir deg mulighet til å påvirke både arbeidstid og fritid , da vi planlegger for 52 uker av gangen

Vi har jevnlige fagdager ved sykehjemmet og høyt fokus på kompetanseheving.

Ny teknologi skal implementeres ved sykehjemmet i mai 2024 . Det skal installeres digitalt tilsyn/roomate på alle pasientrom. Det skal også installere dørstyring på alle dører i løpet av 2024

Kvalifikasjoner:

 • Du har 3-årig sykepleieutdanning, og har norsk autorisasjon som sykepleier
 • Det er ønskelig med erfaring fra norsk helsevesen, gjerne fra kommunehelsetjenesten
 • Du er interessert i geriatri og demens / psykisk helse
 • Du interesserer deg for fagutvikling og kvalitet i tjenesten
 • Du har IKT-kunnskaper, og kjennskap til vårt fagsystem Gerica er en fordel.
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig, og har god kommunikasjonsevne. Krav om bestått Norskprøve B2, både skriftlig og muntlig.
 • Du har gyldig politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder. Politiattesten må fremlegges før tiltredelse
 • Vi ber om at HPR-nr oppgis i søknadsteksten

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet
Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

 • Du er motivert, kreativ, nytenkende og løsningsorientert
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestre perioder med høyt arbeidstempo
 • Du må ha evne til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos beboere
 • Du må ha et stort engasjement for eldreomsorg
 • Du har evne til å kommunisere og skape gode relasjon med beboere, pårørende og kolleger
 • Du evner å arbeide selvstendig og i team
 • Du er løsnings- og handlingsorientert
 • Du har humør og raushet, og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Et levende fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver
 • Avlønning etter hovedtariffavtalen
 • Opplæring og veiledning
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer
 • God pensjons- og forsikringsordning, inkludert yrkesskadeforsikring på  fritid

Lønn blir fastsatt etter reglene i hovedtariffavtalen, utdanning og ansiennitet.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge. 

Er du nyutdannet er du også velkommen til å søke stilling hos oss.