Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  01.12.2020
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3273251
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier natt - 73 % fast stilling

Bergen Legevakt har ledig 73 % fast stilling som sykepleier natt. Turnus med arbeid hver 3.helg. 
Tiltredelse snarest.

Bergen Legevakt sikrer befolkningen i Bergen tilgang på øyeblikkelig hjelp. Legevakten er en del av kommunens akuttberedskap og omfatter hjelp til akutt sykdom, skade, psykiske lidelser og rusmiddelproblemer.  Legevakten består av en legevaktsentral 116117, som mottar og håndterer medisinske henvendelser hele døgnet.  Legevakten har leger i vaktberedskap hele døgnet.  På dagtid er det fast ansatte leger og resten av døgnet er det vaktleger, fastleger og andre med oppdragsavtaler. 

I 2019 hadde legevakten 97 000 konsultasjoner hvorav 16 000 telefonkonsultasjoner.  Sykepleiere i legevaktsentralen ga råd og veiledning i 126 000 telefoner.

Bergen Legevakt har rundt 250 ansatte med høy kompetanse som utgjør 110 årsverk og som jobber tverrfaglig. Legevakten består av flere tjenestetilbud: Legevaktsentralen 116117, Allmennlegevakten i Helsehuset, legevaktstasjonene i bydelene, legebil, livskrisehjelpen, voldtektsmottaket og sykehjemslegevakten.

Bergen legevakt er organisert som enhet under Etat for helsetjenester. Bergen Legevakt er samlokalisert i Bergen Helsehus i Solheimsviken sammen med etatsadministrasjonen, Coronaklinikken og Helsevernenheten - herunder kommuneoverlegene, Miljørettet helsevern, Senter for migrasjonshelse og Smittevernkontoret. I tillegg er Helse Bergens Skadepoliklinikk og Akuttmottak for ruspasienter lokalisert på Helsehuset.

Kommunen er opptatt av pasientsikkerhet og av å levere kunnskapsbaserte tjenester.  Legevakt og legevaktmedisin er omfattende fagfelt og under stadig utvikling og oppdatering.  Bergen Legevakt har samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner, veileder studenter og har flere pågående FOU prosjekter.

Legevakten er i stadig utvikling for å møte nye utfordringer samt sørge for å følge Akuttmedisinforskriften og veileder for organisering av legevakt.  Akkurat nå er Covid-19 pandemien i fokus. 

     

Arbeidsoppgaver
Observere, vurdere, prioritere og veilede pasienter
Gi forsvarlig helsehjelp til pasienter i tråd med gjeldende lovverk
Innskriving av pasienter i luken
Blodprøvetaking
Gi medisinsk behandling etter leges ordinasjon
Arbeidsoppgavene vil omfatte både Allmennlegevakt, Voldtektsmottak og Legevaktsentral
Kvalifikasjoner
Autorisert sykepleier, jfr. Helsepersonell-loven
Ønskelig med erfaring fra legevakt / akuttmedisinsk arbeid
Ønskelig med erfaring fra legevaktsentral eller AMK-sentral
Ønskelig med videreutdanning innen Legevaktsmedisin eller Akuttmedisinsk sykepleie
Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig, samt engelsk muntlig
Krav om politiattest ved ansettelse
Personlige egenskaper
Samarbeidsvillig og serviceinnstilt
God på kommunikasjon både med pasienter, pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere
Fleksibel og løsningsorientert
Bidra til et godt arbeidsmiljø
Trives i et aktivt miljø og travelt miljø
Interesse for faglig utvikling og kompetanseheving
Evne til å prioritere arbeidsoppgaver og håndtere akutte situasjoner
Kunne jobbe selvstendig og i team med andre
Personlig egnethet for jobben vektlegges høyt
Vi tilbyr
Varierte arbeidsoppgaver
Faglig og personlig utvikling
Veiledning
Godt arbeidsmiljø
En arbeidsplass med fokus på utvikling, kvalitet og kompetanse på et høyt faglig nivå
Bergen legevakt er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv)
Lønn etter tariff
God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring