Ledig stilling

Haugesund kommune

Sykepleier natt 61,04%

Offentlig forvaltning

Trives du i et allsidig miljø? 

Hjemmetjenesten i Haugesund er en del av virksomheten Hjemmetjenester og Korttidsopphold og vi skal nå styrke kvaliteten på tjenestene vi gir. For å møte morgendagens omsorg har vi nylig gjennomført en endringsprosess der vi gikk fra 3 til 6 avdelinger.  Det er totalt ca. 185 årsverk fordelt på 280 ansatte. Vi ligger sentralt til og vi er samlokalisert.

Avdelingene yter tjenester i hjemmet, som omfatter praktisk bistand, miljøarbeid og hjemmesykepleie. Tilbudet er behovsprøvd og skal legge til rette for størst mulig grad av egenmestring. Hjelp i hjemmet kan gjerne inkludere ulike hjelpemidler og velferdsteknologi. 

Brukerne har ulike diagnoser og individuelle behov, noe som gjør dette til en spennende og lærerik arbeidsplass. 

Hjemmetjenesten Nattpatruljen/Helsehuset Sentrum/Bjørgene omsorgsboliger har ca 30 årsverk totalt og består av en avdelingssykepleier og en fagansvarlig sykepleier. Vi ønsker å ha høy sykepleiedekning, og vi har dyktige fagarbeidere og assistenter.

Nattpatruljen er fordelt med 1 ansatt på Helsehuset og 1 ansatt på Bjørgene omsorgsboliger, øvrige er fordelt i 3 team. I den anledning søker vi etter sykepleier som vil bli en del av vårt team.

Hjemmetjenesten er med i KS sitt prosjekt "TØRN - sammen om helse- og omsorgstjenester". I prosjektet ser vi på hvordan oppgaver fordeles og på arbeidstidsordninger i et heltidskulturperspektiv. Vi ser blant annet på muligheten for å ha årsturnus og på hvordan vi skal fordele helgetimene i Hjemmetjenesten.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglig oppfølging av hjemmeboende etter vedtak
 • Sykepleiefaglig ansvarlig på vakt etter delegasjon
 • Medikamenthåndtering 
 • Besvare og håndtere trygghetsalarmer 
 • Benytte pasientjournalsystemet Gerica
 • Tett samarbeid med kollegaer, legevakt og andre samarbeidspartnere. 
 • Du skal besøke mennesker i deres hjem og gi hjelp der

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon 
 • 3. års sykepleiestudenter kan søke, med forbehold om godkjent autorisasjon juni 2023. 
 • Det er ønskelig med relevant videreutdanning
 • Det er ønskelig med erfaring fra hjemmetjenesten. 
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune.  Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen
 • Det er krav om førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Være selvstendig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ha evne til å gi brukerne en god og individuell omsorg
 • Evne til å takle en variert arbeidshverdag
 • Kunne gi og få veiledning
 • Bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En tjeneste i stor utvikling og endring, til beste for våre tjenestemottakere.
 • Samarbeid med dyktige kolleger i et godt arbeidsmiljø. 
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling.
 • Trygg arbeidsplass, med fokus på inkluderende arbeidsliv.
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelse.
 • Gode pensjonsordninger via KLP.
 • Avlønning etter relevant videreutdanning
 • Startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr. 20.000,- ytterligere kr. 20.000,- dersom sykepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf retningslinjer for startpakke