Ledig stilling

Røros kommune

Sykepleier natt 60 - 80 % fast, (funksjonstillegg natt kr. 75.000,- pr. 100 % stilling / året)

 

Kort om stillingen

Vi har ledig en sykepleierstilling 60 - 80 % fast stilling på natt ved Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter. 

Angi i søknaden hvor stor stilling du ønsker.

Om oss

Virksomhet institusjonsbaserte tjenester består av enhetene Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (ØBHVS) og Gjøsvika sykehjem.

ØBHVS består av en sykehjemsavdeling med 22 plasser fordelt over langtidsplasser og korttidsplasser for avlastning, rehabilitering og utredning, og en avdeling med 23 boenheter til heldøgnsomsorg (HDO). 

ØBHVS og Gjøsvika sykehjem er spennende arbeidsplasser og har fokus på helhetlig pleie og pasientene i midtpunktet. Vi jobber kontinuerlig med å øke vår kunnskap og kompetanse for å kunne møte morgendagens utfordringer. Vi arbeider tverrfaglig og har god faglig kompetanse, og ser nå etter en dyktig kollega på natt. Avdelingen har grunnturnus med mulighet for bytte, samt arbeid hver tredje helg.

Kvalifikasjoner
 • sykepleier med godkjent norsk autorisasjon
 • det legges stor vekt på egnethet til og erfaring fra arbeid med pasienter innen eldre omsorgen 
 • grunnleggende IT-kunnskaper
 • behersker norsk både muntlig og skriftlig
 • førerkort klasse B 
Arbeidsoppgaver og ansvar 
 • sykepleier har et selvstendig ansvar for å utøve faglig forsvarlig tjeneste overfor pasienter og ivareta deres individuelle, grunnleggende behov
 • delta i utredning, pleie og behandling av den enkelte pasient i samarbeid med øvrig personell
 • veiledningsansvar for studenter, nytilsatte og øvrige kollegaer
 • ansvar for istandgjøring, kontroll og utdeling av legemidler i henhold til legemiddeldelegasjon
 • samarbeid med kollegaer på Gjøsvika sykehjem og i hjemmebaserte tjenester
 • andre oppgaver som tilhører natt
Personlige egenskaper
 • omsorgsfull og glad i mennesker
 • kan jobbe selvstendig og i team
 • evne til å ta initiativ og ansvar
 • fleksibel og løsningsorientert
 • gode relasjons- og kommunikasjonsegenskaper 
Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • rekruteringstillegg: stillingen lønnes kr. 15.000,- over tarifflønn ved oppstartstidspunkt
 • funksjonstillegg natt kr. 75.000,-  pr. 100 % stilling/ året
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Blir kjent med helse og omsorg tjenester i Røros kommune (se film)

Søknadsfrist: vi tar inn aktuelle søkere fortløpende

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder ved ØBHVS:
Stine M. Indseth, tlf. 92 82 59 60 eller e-post: stine.indseth@roros.kommune.no

Før ansettelse må politiattest av nyere dato (maks. tre måneder gammel) fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Hvordan søker du?

Søknad sendes gjennom vårt elektroniske søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.